Определение №60603/10.11.2021 по дело №2387/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60603

  гр.София, 10.11.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2387 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Нафтекс Петрол“ ЕООД /н./ срещу решение № 36/09.04.2020 г. по в. т. д. № 36/2020 г. на Апелативен съд Бургас, с което е потвърдено решение № 404/28.10.2019 г. по т. д. № 82/2017 г. на Окръжен съд Бургас за отхвърляне на предявения от дружеството спрямо М. В. С. и „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕАД установителен иск за право върху 598 359 поименни акции от капитала на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, всяка с номинал от по 100 лева.

  Касаторът обжалва изцяло въззивното решение като неправилно, сочи и трите касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Неправилността на решението обосновава с твърдения за нищожност на джиро за прехвърляне на акциите от датата 25.07.2014 г. поради неспазване формата, регламентирана от чл. 468, ал. 1 ТЗ, което възражение въззивният съд е счел за неоснователно. Излага просторен анализ относно правната същност на представената ценна книга и приложените към нея документи – „джиро за обезпечение“, както и два документа, неприкрепени към временното удостоверение, с наименование „алонж“ и „алонж 2“. От този анализ извежда извод за неспазена форма за действителност, което обуславя нищожност на джирото и ненастъпил транслативен ефект по сделката. Касаторът изтъква аргумент, че по този начин се прекъсва редът на джирата на процесното временно удостоверение. Според него без правно значение за прехвърлянето на временното удостоверение е наличието на договор за продажба на акциите и държането на временното удостоверение от приобретателя по договора. Обосновава теза за нередовност на вписванията в акционерната книга с оглед нейното нехронологично водене. Счита, че сключеният между „Нафтекс Петрол“ ЕООД и М. В. С. договор за продажба на акции от 25.07.2014 г. е недействителен поради незавършен фактически състав на сделката, изразяващ се в липса на одобрение от Надзорния съвет на „Петрол“ АД /едноличен собственик на капитала на касатора/ съгласно изискванията на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК. Моли за отмяна на решението, уважаване на предявения от него иск, евентуално за прилагане на чл. 293, ал. 3 ГПК и връщане на делото за разглеждане от друг състав на Апелативен съд Бургас /изписан „Велико Търново“ поради техническа грешка/.

  В депозираното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК жалбоподателят обосновава достъп до касационно обжалване с наличие на предпоставките ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари