Определение №60603/28.07.2021 по дело №1533/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60603

  гр. София 28.07.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди и двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Д., гражданско дело № 1533 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 3448/22.02.2021 година, подадена от „Енерго-Про Продажби” АД [населено място], против решение № 57/11.01.2020 година на Окръжен съд Варна, постановено по гр. д. № 2773/2020 година.

  С обжалваното въззивно решение съставът на Окръжен съд Варна е потвърдил първоинстанционното решение № 3382/23.07.2020 година на Районен съд Варна, гражданско отделение, ХХ-ти състав, постановено по гр. д. № 18 216/2019 година, с което на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е прието за установено, че Г. Д. Н. не дължи на „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] сумата от 5371.50 лева, представляваща корекция на консумирана електроенергия за периода от 06.12.2017 година до 05.12.2018 година по отношение на обект в [населено място], [улица], с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за която сума е издадена фактура № [ЕГН]/23.10.2019 година.

  В подадената от „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от Г. Д. Н. против дружеството отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК за недължимост на горепосочената сума да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Варна по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба Г. Д. Н. е подал отговор на същата с вх. № 6792/09.04.2021 година, с който е изложил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 57/11.01.2020 година на Окръжен съд Варна, постановено по гр. д. № 2773/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] е било уведомено за обжалваното решение на 21.01.2021 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 3448/22.02.2021 година, като 21.02.2021 година е неприсъствен ден. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Окръжен съд Варна е приел за установено, че според констативен протокол № 1105193/05.12.2018 година, при извършената от служители на „Електроразпределение Север“ АД [населено място] проверка на електромера на Г. Д. Н., било установено натрупано в регистър 1.8.3 количество електроенергия в размер на 28 112.40 kWh. Електромерът бил свален и поставен в запечатан плик и пломбиран с пломба № ******, след което бил изпратен за проверка в БИМ. Протоколът бил съставен в присъствието на клиента и бил подписан от него и съставителите. От констативен протокол № 2441/16.10.2019 година., изготвен от БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди“, РО-Варна се установявало, че изследваният електромер бил постъпил в опаковка с пломба № ******. При софтуерно четене била установена външна намеса в тарифната схема на електромера. Установено било

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари