Определение №60602/25.11.2021 по дело №622/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60602

  София, 25.11. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на трети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№622/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Мост Енерджи“ АД –гр.София, срещу решение №1548 от 26.11.2020г., постановено по в.т.д.№2285/2020г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 с-в,, с което е потвърдено решение №200/28.01.2020г. по т.д.№20/2019г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-8 с-в.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение, потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което са уважени изцяло предявените от „Руно –Казанлък“ ЕАД против касатора искове с правно основание чл.79, ал.1 вр. чл.99, ал.1 ЗЗД и частично - исковете по чл.86, ал.1 ЗЗД, е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че въззивният състав неправилно е тълкувал приложимите правни норми по повод въведените от „Мост Енерджи“ АД въззивни оплаквания. Излагат се доводи, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ищеца, произтичащи от т.14.6 от процесните договори. Според касатора дружеството-ищец е произвело по-голямо количество електроенергия от заявеното по график, т.е. работа в посока „излишък“ (близо 8%), поради което следва да понесе разходите си за това. Сочи се, че вместо да обсъди посоченото възражение на въззивника, съдът е формирал неотносим за спора довод, че „изкупването на електрическа енергия на участник в балансиращата група на преференциални цени, определени от КЕВР, не влияе върху определената в договора цена, която следва да се заплати на координатора на групата при установен небаланс в посока излишък“. Непроизнасянето от въззивния съд по направеното с въззивната жалба оплакване е квалифицирано от касатора като съществено процесуално нарушение. Претендира се отмяна на въззивното решение със „законните последици от това“.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа, наличието на основанието по чл.280, ал.2, предл.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение като се излагат съображения, аналогични на тези в касационната жалба, в подкрепа на тезата за очевидната неправилност на обжалваното решение.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е представен писмен отговор на касационната жалба от „Руно –Казанлък“ ЕАД – [населено място], в който се твърди, че не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение, тъй като въззивното решение не е очевидно неправилно. Акцентира се върху обстоятелството, че възражението на касатора за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари