Определение №60602/27.07.2021 по дело №510/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60602/27.07.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 510 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 12077/12.10.2020 г. по гр.д. № 4497/2019 г., с което Софийски апелативен съд, отменяйки решение № 5085/08.07.2019 г. по гр.д. № 7819/2018 г. на Софийски градски съд, на основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД е осъдил „Средногорстрой“ ЕООД да заплати на Г. Т. Б. сумата 17 930 евро – получена по предварителен договор за продажба на един апартамент и възлагане на строителство от 01.03.2009 г. и подлежаща на връщане поради развалянето на договора, ведно със законната лихва от 08.06.2015 г., а на основание чл. 78, ал. 1 ГПК да му плати сумата 701.36 лв. – разноските по делото.

  Решението се обжалва от „Средногорстрой“ ЕООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси:

  1. Следва ли неясната договорна клауза да се тълкува според точния й смисъл във връзка с останалите уговорки в договора, като се съобрази поведението на страните преди и след сключването на договора и как следва да се тълкува клауза, в която страните са придали на авансово платената сума обезпечителна и обезщетителна функция?

  2. При възражение за нищожност на клауза за неустойка поради противоречието й с добрите нрави следва ли да се събират доказателства, свързани със съществуването и на трите функции на неустойката или съдът може да изведе нищожността само от съдържанието на самите уговорки?

  3. Следва ли въззивният съд да направи преценка дали клаузата за неустойка е нищожна поради противоречието й с добрите нрави към момента на сключването на договора и длъжен ли е при тази преценка да изследва следните критерии: възможността длъжникът да ограничи вредите от неизпълнението, размера на обезпеченото вземане, съотношението между главното вземане и неустойката, наличието или липсата на краен предел за начисляване на неустойката, предпоставките за разваляне на договора, който е с характеристики на предварителен договор за покупко-продажба на имот и възлагане на строителството на имота?

  4. Следва ли при оплакване във въззивната жалба, че докладът по делото е непълен/ неточен в частта по разпределената между страните доказателствена тежест и при направено възражение за нищожност на клауза за неустойка поради накърняване на добрите нрави, въззивният съд да разпредели доказателствената тежест по основанието по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, включително да напъти страните към предприемане на действия по събирането на доказателства?

  5. Приложими ли са правилата на ЗЗП и по-конкретно, чл. 143, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и 5, вр. чл. 146, ал. 2 ЗЗП към такъв договор?

  6. Следва ли в решението си въззивният съд в съответствие с изискванията по чл. 235 и чл. 236 ГПК за мотивираност на съдебния акт да обсъди всички доказателства по делото по отделно и във връзка помежду им, а не извадково, да обсъди свидетелските показания в цялост и във връзка с останалите доказателства, да обсъди доводите на страните?

  7. Следва ли съдът да тълкува ясните клаузи на споразумение, с което страните са се съгласили да прекратят/развалят предходен договор, а да му придаде характеристика на спогодба, нищожна поради липса на основание (кауза)?

  Касаторът счита въпросите обуславящи въззивното решение, а допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК извежда със становище, че въззивният съд е решил тези под № 1, 2, 3, 6 и 7 в противоречие с конкретни, цитирани в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК решения на Върховния касационен съд по чл. 290 ГПК, този под № 4 – в противоречие с т. 2 от ТР № 1/ 09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/ 2013 г. ОСГТК на ВКС,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари