Определение №60602/13.07.2021 по дело №131/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60602

  София 13.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело № 131 по описа за 2021год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на МБАЛ Добрич АД, представлявано от прокуриста Ж., подадена чрез процесуален представител адв.Томола-К. и касационна жалба от Р. П. Н., приподписана от адв.К., срещу въззивно решение №260001/ 13.08.2020г. по в.гр.д.№219/2020г. на Апелативен съд – Варна, в частите, с които след отмяна на № 351/16.12.2019 год по гр.д. № 41/2019 г. на Окръжен съд - Добрич и решение № 27/14.02.2020 г. по същото дело, са осъдени МБАЛ Добрич и Р. П. Н. солидарно да заплатят на А. Г. М. сумата 100000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на Е. Я. Д. с ЕГН [ЕГН], починал на 16.01.2014 г. в резултат от лечение, несъобразено с добрите лекарски практики и стандарти, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 16.01.2014 г. до окончателното изплащане на главницата; са осъдени МБАЛ Добрич и Р. П. Н. солидарно да заплатят на Я. Г. Д. сумата 100000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на Е. Я. Д., починал на 16.01.2014 г. в резултат от лечение, несъобразено с добрите лекарски практики и стандарти, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 16.01.2014 г. до окончателното изплащане на главницата; и по касационна жалба на „Дженерали Застраховане“ АД, представлявано заедно от гл.изп.директор Г. и изп.директор Д., подадена от процесуален представител гл.юрисконсулт М., срещу въззивното решение в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение, е осъдено „Дженерали Застраховане“ АД в качеството му на правоприемник на „Виктория“АД по сключен договор за застраховка „Професионална отговорност на хуманни лекари и медицински персонал“ – полица № 1314 080 13 0002 със срок на действие от 22.11.2013 г. до 21.11.2014 г., да заплати на МБАЛ Добрич АД сумата 200000 лв. – представляваща подлежащо на възстановяване обезщетение за неимуществени вреди, присъдено в полза на А. Г. М. и Я. Г. Д. при условие, че така присъдените суми бъдат изплатени от застрахования на увредените лица, ведно с начислените върху тях лихви, считано от 16.01.2014 г. до сбъдване на условието.

  Касаторът МБАЛ Добрич АД счита, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 и 3, и ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответниците по жалбата А. Г. М. и Я. Г. Д., чрез процесуален представител адв.Ш., оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване в писмен отговор.

  Касаторът Р. П. Н. счита, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 и 3, и ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответниците по жалбата А. Г. М. и Я. Г. Д., чрез процесуален представител адв.Ш., оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване в писмен отговор.

  Касаторът „Дженерали Застраховане“ АД счита, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване в обжалваната от него част.

  Ответникът по касационната жалба МБАЛ Добрич АД не взема становище по жалбата.

  А. Г. М. и Я. Г. Д., чрез процесуален представител адв.Ш., оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване в писмен отговор.

  Касационните жалби са подадени в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирани страни, които имат интерес от обжалването и са процесуално допустими.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

  Въззивният съд е посочил, че за да се породи отговорност за вреди при условията на чл. 45 от ЗЗД е необходимо описаното по-горе неправилно поведение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари