Определение №60600/13.07.2021 по дело №391/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60600

  София 13.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №391 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез процесуален представител адв.М., срещу въззивно решение от 12.11.2020г., постановено по в.гр.д.№2778/2020г. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърдено решение от 07.08.2020г. по гр.д.№19428/2019г. на Районен съд – Варна, за уважаване на предявения от Б. Д. Д. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

  Касаторът счита, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по жалбата Б. Д. Д., чрез процесуален представител адв.А., оспорва наличието на основание за допусане на касационно обжалване. Претендира се адвокатско възнаграждение по чл.38, ал.1, т.2 ЗАдв.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение, с което е уважен предявения от Б. Д. Д. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че Б. Д. Д. не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата от 6 723,26 лв., начислена вследствие на неправомерно извършена корекция на сметка за потребена енергия за периода 26.10.2017г. - 25.10.2018г., за обект с описан адрес: обл. Варна, общ. Аксаково, [населено място], с клиентски № 1100097395 и абонатен №0201106118, обективирана в описана фактура.

  Установено е въз основа на представения по делото Констативен протокол №1105139/25.10.2018 г., че на същата дата длъжностни лица на „Енерго-Про Мрежи” АД са извършили техническа проверка на електромера, монтиран за отчитане на ел. енергията в обекта на ищеца, при която са отчетени показанията на СТИ по общо пет тарифи: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 и сумарен регистър 1.8.0. Електромерът е демонтиран и подменен с нов. Иззетият електромер е поставен в индивидуална опаковка, запечатана с пломба. Констативният протокол е подписан от член на домакинството на абоната. Видно от съставения констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване №2265/30.09.2019г., при извършените проверки на точността на отчитане на електромера не са констатирани грешки. В протокола е посочено, че при софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера. Констатирано е наличието на преминала енергия по тарифа Т3 – 028296.9 кв.ч. и тарифа Т4- 007133.7 кв.ч., която не е визуализирана на дисплея. Посочено е, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия, но е установена намеса в тарифната схема. Видно от приетото по делото становище за начисление на електрическа енергия, „Енерго-Про Продажби” АД, за периода 26.10.2017г. – 25.10.2018г. е начислило допълнително количество електроенергия за кл. №1100097395 в размер на 35429 кВТч., на основание софтуерно прочитане на паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена ел. енергия, като на ищеца е издадена фактура за сумата от 6723,26 лв. с ДДС, представляващи стойността на служебно начислено количество ел. за периода 26.10.2017 г. – 25.10.2018г. Със заключението на СТЕ е установено, че към датата на извършване на проверката, процесният електромер е бил в срок на метрологична годност. Според вещото лице с оглед извършеното вмешателство в програмните параметри на СТИ са били налице техническите предпоставки за прилагането на чл. 50 от ПИКЕЕ от 2013г., както и че натрупаното количество електроенергия в регистър 1.3 от 28296 кВТч и в регистър 1.4 в размер на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари