Определение №60600/10.11.2021 по дело №355/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60600

  София, 10.11.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на първи ноември две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Чаначева т.дело № 355/2021 година.

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на Национална здравноосигурителна каса против решение №1492 от 26.10.2020г. по т.д. 2284/2020г. на Софийски апелативен съд.

  Ответникът по касационната жалба –МБАЛ „Вива Медика” ООД, [населено място], чрез пълномощника си –адв. В. Б. е на становище, че не са налице предпоставки за допускане на решението до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, касаторът, чрез юрк.Св. С. е поддържала основание чл.280,ал.1,т=2 ГПК, като е твърдяла, че въззивният съд се е произнесъл „по правен въпрос в противоречие с Решение № 2 от 22.02.2007г. на КС на РБ“ В тази връзка е поставен въпросът – „ Дължи ли се плащане, неограничено над установените лимити за да се гарантират правата на здравноосигурените лица да получат медицинска помощ за дейността по клинични пътеки финансирани от НЗОК“. Страната е поддържала и основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК в каквато връзка е поставила въпроса – „Постигнатото между НЗОК и изпълнителя на болнична помощ, съгласие по договора за оказване на болнична медицинска помощ сключен при условията на чл.59 ЗЗО относно реда и начина на заплащане на оказаната на здравноосигурените лица медицинска помощ, противоречи ли на императивната правна уредба гарантираща осигуряване на гражданите на Република България на достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване“. Страната е изложила своите оплаквания за неправилност на решението, така квалифицирани и от нея. Други доводи не са развити.

  Касаторът не обосновава довод за допускане на решението до касационно обжалване. Поставените два въпроса не са релевантни по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК, тъй като са фактически – съдържателно обхващат основния предмет на спор, чиито правни разрешения не се съдържат в тях. Освен това са изведени от разбирането на страната по съществото на спора и не са съобразени с решаващите правни изводи на състава, съобразно които се формира съдържанието на общото основание по чл.280, ал.1 ГПК- арг. т.1 ТРОСГТК І 1 / 09г. Но дори и въпреки изложеното бъде изведен релевантен въпрос от общо поставените от страната въпроси, то неустановен остава допълнителния критерий.Оплакванията на страната за неправилност на изводите на състава са без правно значение за поддържаното основание по чл.280, ал.1 т.3 ГПК, което не е обосновано, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари