Определение №60600/27.07.2021 по дело №1023/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  9

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60600

  гр. София 27.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 08 юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 1023 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба вх. № 73076/27.08.2020 г., уточнена с касационна жалба вх. № 74245/29.09.2020 г. от ответниците М. Д. Д. и В. С. Д., чрез адв.Р. Л. срещу решение № 11619/21.07.2020 г. по в.гр.дело № 3164/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 1336 от 25.02.2019 г., постановено по гр.д. № 13224/2015 г. от Софийски градски съд в частта, в която е признал за установено, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 430, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, че ответниците М. Д. и В. С. Д. дължат солидарно на „Юробанк България“ АД: сумата от 44 926.68 лева, представляваща предсрочно изискуема главница по договор за банков кредит № HL *****/16.02.2007 г., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2015 г.; сумата от 37 278.99 лева, представляваща договорна лихва за периода от 10.06.2012 г. до 15.06.2015 г.; сумата от 84.58 лева, представляваща такси, за периода от 19.03.2013 г. до 15.06.2015 г., за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ от 29.06.2015 г. по ч.гр.д.№ 33790/2015 г. от Софийски районен съд.

  Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Искането е да се допусне касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната част по поставените въпроси в изложението, да се отмени същото и вместо него се постанови друго, с което предявените искове с правно основание чл.422 ГПК се отхвърлят.

  В изложението, което е част от съдържанието на касационна жалба вх. № 74245/29.09.2020 г. са формулирани въпросите: 1. Изискуемо ли е в хипотезата на предявен иск по чл.422,ал.1 ГПК вземането, произтичащо от договор за банков кредит, чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение от банката-кредитор по реда на чл.418, вр.чл.417,ал.2 ГПК и чл.60,ал.2 от Закона за кредитните институции. 2. Към кой момент се установява съществуването на вземането по издадената заповед за изпълнение в производството по чл.422 ГПК и намира ли приложение в това производство нормата на чл.235,ал.3 ГПК по отношение на фактите, настъпили след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, решени в противоречие със задължителната практика на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. 3. Въпросът съдът уточни и конкретизира съобразно правомощията по т.1 от т.решение № 1/2010 г. по т.дело № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС както следва: налице ли е предсрочна изискуемост при плащане на част от задълженията по договор за кредит от страна на трето лице. Жалбоподателите считат, че въпросът е решаван противоречиво от съдилищата, като сочат решение по гр.дело № 1429/2019 г. на РС гр.Пловдив и решение по гр.дело № 20513/2018 г. на РС гр.Пловдив. Сочат, че поставения въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

  Ответникът по касационната жалба „Юробанк България” АД в писмен отговор, чрез адв.Д. М. е изразил становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба на ответниците по същество.

  Срещу въззивното решение на Софийски апелативен съд по в.гр.дело № 3164/2019 г. в частта, с която е потвърдено решение № 1336/25.02.2019 г. по гр.дело № 13224/2015 г. на Софийски градски съд в частта, с която са отхвърлени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари