Определение №60598/24.11.2021 по дело №1695/2021

    Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

    Класификация

    • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
    • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
    • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

    Анотация

    Въпрос
    Отговор
    Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    №60598

    гр. София, 24.11.2021 г.

    ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 27 октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

    ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

    ПЕТЯ ХОРОЗОВА

    като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1695/21 г. за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

    Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „АЛВАС“ АД ЕИК:[ЕИК] срещу решение №260061 от 15.04.2021 г. по т.д. № 68/21 по описа на АС-Варна, с което е потвърдено решение №260337/11.11.2020 г. на ОС-Варна, постановено по т.д. №67/2020 г., с което е оставена без уважение молбата на дружеството- касатор за откриване на производство по несъстоятелност на „Ив-Ян“ООД , ЕИК[ЕИК] със седалище [населено място] , на основание неплатежоспособност.

    В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение.

    В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи чл.280 ал.1, т.3 и ал.2 ГПК.

    От страна на пълномощника на ответното дружество е подаден писмен отговор, в който се излагат съображения за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски в размер на 1300 лева-адв.възнаграждение.

    Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и подлежи на касационнен контрол, намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

    За да постанови обжалваното решение, съдът е приел следното :

    Молителят по молба за откриване на производство по несъстоятелност следва да установи, че се явява кредитор на длъжника по търговска сделка , с оглед неговата материалноправна легитимация, тъй като само наличието на негово непогасено парично вземане към ответника го прави активно легитимиран да предяви молба за откриване на производство по несъстоятелност .

    От страна на молителя се твърди, че е носител на вземане за връщане на даденото от него по договор за превоз на товар поради едностранното му разваляне, с оглед неизпълнение на основното задължение на ответното дружество да извърши превоза. Ето защо, според съда, молителят следва да установи обстоятелствата свързани с възникването на превозното правоотношение, наличието на предпоставки за разваляне на договора, отправено изявление от изправната по договора страна за неговото разваляне, достигнало до другата страна, евентуално – даване на подходящ срок за изпълнение, след изтичането на който кредиторът ще счита договора за развален.

    Съществените елементи на договора за превоз са вид и количество на товара, направление, товародател, получател и навло. Съдът е счел, че от събраните по делото допустими писмени доказателства, не може да се извлече съдържанието на нито един от реквизитите на договора за превоз – нито вид и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

    Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

    За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

    или

    Вижте абонаментните планове


    Свързани съдебни актове

    Препраща към

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирано в

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирани норми и термини

    0 0 гласа
    Рейтинг
    Запишете се
    Известявайте ме за
    0 Коментари
    Inline Feedbacks
    Всички коментари