Определение №60598/26.07.2021 по дело №1000/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60598

  гр. София 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 1000/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Ю. Л. С. и С. Л. С., подадена чрез адв. Г. Ч., против въззивно решение № 10068/20.01.2021 г., постановено по гр. д. № 5488/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение 6411/10.09.2019 г. по гр. д. № 13647/2016 г. на Софийски градски съд и е обявен за окончателен на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД предварителен договор от 12.04.2011 г. между Ю. Л. С. и С. Л. С., наследници на Л. С. С. като продавач и В. З. Г. като купувач за продажба на следния недвижим имот: апартамент, състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня, килер, клозет с изложение към изток, север и запад при съседи вътре в сградата Н. С. Гр. Х., стълбище, [улица]и дворно място, заедно с избено помещение при съседи общ коридор, Н. С. Г. Х. и Л. (М.) Г. - М. и таванско помещение при съседи: общ коридор, Г. П. Б. Р., Я. Р. П. и Я. Хр. Д., Г. Хр. Г. и общ комин с РЗП от 88 кв.м. заедно с прилежащите 220/2500 ид. ч. от общите части на сградата, находящ се на [улица], партерен етаж, представляващ съгласно КК и КР на район „К. с.“, одобрена със заповед РД-18-50/20.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ****с адрес на имота [населено място], район К. с. [улица], ет. 2, предназначение на обекта: жилище, апартамент при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж ***, под обекта 68134.203.123.1.11, над обекта ***. С решението касаторите са осъдени да заплатят такса за прехвърляне и данък за придобиване на имота и сторените по делото от В. З. Г. разноски.

  В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване, касаторите се позовават на основанието по чл. 280, ал. 2, предложение 3 ГПК. Твърдят, че решението е очевидно неправилно, тъй е постановено при явна непълнота на доказателствата и неизясняване на съществени обстоятелства, като по делото не е била разпитана преживялата съпруга на Л. С. С. – Л. К. К., а също и Л. Х. М., която е закупила помещение от праводателя им в същата сграда.

  В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касационната жалба В. З. Г., чрез адв. Г. М., в който излага съображения, че не са налице предпоставките за допускане до касационно обжалване, а по същество обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Заявена е претенция за присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, състав на ІV гражданско отделение, за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежни страни с правен интерес да обжалват постановения съдебен акт, срещу въззивно решение, което съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК е с допустим предмет на касационно обжалване, поради което е процесуално допустима.

  Въззивният съд е приел, че страните са обвързани от наличието на валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. В него се съдържат всички съществени елементи на окончателния договор, който страните са се съгласили да сключат. Съгласно представения с исковата молба предварителен договор за продажба на недвижим имот с дата 12.04.2011 г. Л. С. С. е продавач, а В. З. Г. е купувач на апартамент, находящ се в [населено място], [улица], в партера на сградата, състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня, килер , клозет с изложение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари