Определение №60597/24.11.2021 по дело №363/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  60597

  гр. София,24.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 363 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника „ДАД ИНВЕСТ 2016" АД против решение № 1132 от 16.10.2020 г. по в. гр. д. № 2111/2020 г. на Окръжен съд–Варна, с което, след отмяна на решение № 133/17.06.2020 г. по гр.д. № 270/2019 г. на Районен съд-Провадия, е обявена на основание чл. 216, ал. 1, т. 3 ДОПК. за относителна недействителна по отношение на Държавата извършена непарична вноска (апорт) от „Девня автотранс“ АД /н/ в капитала на „ДАД Инвест 2016“ АД на правото на собственост върху ПИ, съставляващ УПИ III - 3 в кв. 7 по плана на [населено място], общ. Дългопол, обл. Варна, одобрен със заповед № 2783/26.07.1979г., с площ по скица 6300 кв.м., а по предходен документ за собственост и удостоверение за данъчна оценка с площ от 8500 кв.м., при граници: от двете страни път, УПИ № V, № IV, № ХV-З, № II, заедно с реално построените в същия имот сгради, а именно А/ Двуетажна масивна жилищна сграда - сграда за краткотраен отдих, без посочена площ по предходен документ за собственост, а съобразно удостоверение за данъчна оценка с полезна площ от 198 кв.м.; Б/ Построените в дворното място други нежилищни обекти – 13 броя бунгала, с обща застроена площ от 156 кв.м., съобразно удостоверение за данъчна оценка, по предявени от ТД на НАП - Варна против „Девня автотранс“ АД /н/ и „ДАД Инвест 2016“ АД.

  Касаторът твърди, че въззивния съд не е съобразил обстоятелството, че от представените по делото доказателства не се установява наличие на увреждане на кредитора, като предпоставка за уважаване на иска. Поддържа, че наличните неимуществени активи - ценни книжа на стойност 900 000 лева, които „ДЕВНЯ АВТОТРАНС" АД е придобило в резултат на апортирането на двата недвижи имота в новоучреденото капиталово дружество - „ДАД ИНВЕСТ 2016" АД, са актив на длъжника, поради което с действията по осъществяването на апорта не се създава пречка за удовлетворяване на кредитора. Сочи, че с постановле­ние за налагане на обезпечителни мерки с изх. №С170003-022-0054381/28.09.2017г. публичният изпълнител на ТД на НАП-гр. Варна, е наложил запор на притежаваните от „ДЕВНЯ АВТОТРАНС" АД, 90 000 броя поименни акции с номинал 10.00 лева, на обща стойност ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари