Определение №60596/26.07.2021 по дело №857/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60596

  гр. София 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 857/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Рудник „Трояново - Север“ – [населено място], клон на „Мини Марица изток“ ЕАД – гр. Раднево, област Стара Загора, против въззивно решение № 260088/27.11.2020 г., постановено по гр. д. № 3299/2020 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, с което е потвърдено решение № 260006/15.09.2020 г. по гр. д. № 308/2020 г. по описа на Районен съд - Раднево, с което са уважени предявените от Д. Щ. С. против Рудник „Трояново - Север“ – с. Ковачево, клон на „Мини Марица изток“ ЕАД обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. т. 1 и т. 2 КТ.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и отхвърляне на предявените искове.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване, касаторът се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, пред. 3 ГПК. Формулирал е следните въпроси: 1. „Законосъобразно ли е прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ когато работникът изначално не е отговарял на изискванията за заемане на длъжността по отношение на образование, квалификация или специалност и не е притежавал изискуемите по длъжностна характеристика образование, квалификация или специалност още при сключването на трудовия договор /назначаването му на тази длъжност/?“; 2. „След влизане в сила на нови изисквания за дадена длъжност /въведени с длъжностната характеристика/ обвързан ли е със срок работодателят, за да упражни правото си по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение. Упражняването на правото за прекратяване на ТПО след един доста продължителен период /пет и повече години/ представлява ли недобросъвестност от страна на работодателя и/или злоупотреба с права?“; 3. „Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по спорния предмет в рамките на основанията, въведени във въззивната жалба, като извърши своя преценка на фактическия и относим доказателствен материал, както и да направи собствени правни изводи, след като обсъди въведените доводи и възражения на страните?” и 4. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата по делото в тяхната съвкупност?”. Сочи, че първите два въпроса са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, третият въпрос е разрешен в противоречие с приетото в ППВС 1/1953 г., ППВС 7/1965 г., ППВС 1/1985 г., Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001 г. по дело № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, решение № 432/26.10.2010 г. по гр. д. № 826/2010 г. на ВКС, II г. о., решение № 134/30.12.2013 г. по т. д. № 34/2013 г. на ВКС, II т. о., решение № 212/01.02.2012 г. по т. д. № 1106/2010 г. на ВКС, II т. о., решение № 37/29.03.2012 г. по гр. д. № 241/2011 г. на ВКС, I г. о. и решение № 202/21.12.2013 г. по т. д. № 866/2012 г. на ВКС, I т. о., а четвъртият въпрос с решение № 229/14.12.2016 г. по гр. д. № 2221/2016 г. на ВКС, III г. о. решение № 65/30.07.2014 г. по т. д. № 1656/2013 г. на ВКС, II т. о. и решение № 149/03.07.2012 г. по гр. д. № 1084/2011 г.на ВКС, III г. о.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК Д. Щ. С. не е подал писмен отговор и не изразява становище по жалбата.

  Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

  Касационната жалба е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари