Определение №60596/13.07.2021 по дело №1184/2021


    Класификация

    • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
    • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
    • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

    Анотация

    Въпрос
    Отговор
    Достъпно само за нашите абонати.

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    № 60596

    София, 13.07.2021 г.

    В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

    Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

    Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

    изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1184/2021 г.

    Производството е по чл. 288 ГПК.

    Образувано е по касационна жалба на Ю. В. А., [населено място], подадена от пълномощника и адвокат Е. И., срещу решение №260050 от 09.12.2020 г. по в. гр. дело №512/2020 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 643 от 29.06.2020 г. по гр. дело № 2741/2019 г. на Пловдивския окръжен съд. С първоинстанционното решение е уважен искът, предявен по реда на чл. 439 ГПК от Р. М. Ш. срещу Ю. В. А., като е признато за установено по отношение на ответницата, че не разполага с право на принудително изпълнение по изп. дело № 20179110400268 на ЧСИ П. Н., за сумата 32 673.94 лв., представляваща главница, включена в общо дължимата сума от 47 655.56 лв.. За същата сума, съгласно съобщение изх.№ 12246/23.10.19г. на ЧСИ Н., изпратено до Р. Ш., срещу него е предприето принудително изпълнение в полза на Ю. А. до размер на Ѕ част от онова, което е изплатено на първоначалния взискател в пълно погашение на дълга по изп.лист от 17.02.2017 г., издаден на основание заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.дело № 2048/2017 г. на ПРС, от средства, получени от проведена публична продан на ипотекирания в негова полза недвижим имот-СИО на страните в производството.

    Ответникът Р. М. Ш., със съдебен адрес – [населено място], чрез пълномощника си адвокат Р. П., оспорва касационната жалба и иска присъждане на направените разноски.

    Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна по делото, че Ю. А. и Р. Ш. са сключили граждански брак на 24.02.2006 г. Същият е прекратен с решение по гр. дело № 5447/2018 г. на ПРС. На 28.04.2006 г. Р. Ш. е сключил с Банка ДСК ЕАД договор за жилищен кредит в размер на 82 600 лв. за покупка на апартамент в [населено място], [улица], ет. 4, ап. 10. Кредитът е обезпечен с ипотека върху имота. На 04.05.2006 г., с нот.акт № 3, том 2, н.д. № 203/2006г. на нотариус С. Й., ищецът и ответницата са закупили цитирания по-горе апартамент заедно с гараж № 5, като 400 лв. са платени на продавача в деня на подписване на договора, а останалата част от продажната цена в размер на 82 600 лв. е уговорено да бъде изплатена от разрешения кредит. Банката се е снабдила по ч.гр.д.№ 2048/2017 г. на ПРС със заповед за незабавно изпълнение № 1237/16.02.2017 г. срещу длъжника Р. Ш. по сключения договор за жилищен кредит. Издаден е изпълнителен лист от 17.02.2017 г. Банката е образувала изп.д. № 268/2017 г. с длъжник Ш.. В това производство ответницата е имала качеството на ипотекарен длъжник. При проведена публична продан е продаден ипотекираният имот, удовлетворени са банката взискател и присъединените взискатели - ДТ на НАП и общината, ЧСИ за дължимите такси и е останала сумата 16 745.02 лв. По молба на ответницата Ю. А., ЧСИ е конституирал същата като взискател в качеството й на ипотекарен длъжник за сума в размер на Ѕ от изплатената на банката, събрана изцяло вследствие на извършена публична продан на недвижим имот СИО между длъжника и ипотекарния длъжник, ипотекиран в полза на банката, на осн. чл. 74 ЗЗД, вр. чл. 155 ЗЗД, вр. чл. 429 ГПК. Дългът на длъжника е възлизал на 47 655.56 лв., от които 32 673.94 лв. главница.

    С оглед горната фактическа обстановка въззивният съд е приел по отношение на предявения иск по реда на чл. 439 ГПК следното: Ищецът е твърдял,че ЧСИ неправилно е конституирал ответницата като взискател на мястото на първоначалния взискател - банката, като

    Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

    За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

    или

    Вижте абонаментните планове

    0 0 гласа
    Рейтинг
    Запишете се
    Известявайте ме за
    0 Коментари
    Inline Feedbacks
    Всички коментари