Определение №60595/13.07.2021 по дело №985/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60595

  София 13.07.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 985/2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на държавата, представлявана от министъра на финансите, подадена чрез процесуалния представител юрисконсулт В. И., срещу решение № 261017 от 05.11.2020 г. по в.гр.д. № 4464/2019 г. на Софийския градски съд в частта, с която е потвърдено решение от 11.06.2018 г., постановено по гр. дело № 25035/2016 год. на Софийски районен съд, в обжалваната част, с която по предявения от М. Д. М., действаща като ЕТ „Мария Мардова“, [населено място], евентуален иск с правно основание чл.49 вр. чл.45, ал.1 ЗЗД вр. чл.7 КРБ държавата, представлявана от министъра на финансите, е осъдена да заплати на ищцата, сумата 9 010.56 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от реализиране на приход от цена на произведена електрическа енергия през периода от 01.01.2014 г. до 09.08.2014 г., настъпили вследствие действията на народни представители от 42 - рото Народно събрание, извършени на 04.12.2013 г., изразяващи се в приемане разпоредбата на § 6, т.2 и т.3 от ЗР на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които се създават чл.35а, ал.1, 2 и 3, чл.35б, ал.1, 2, 3 и 4, чл.35в, ал.1, 2 и 3 и чл.73, ал.1, 2, 3 и 4 ЗЕВИ, които са обявени за противоконституционни, и в бездействие, изразяващо се в неуреждане на възникналите в резултат прилагането на противоконституционни разпоредби правни последици по реда на чл.22, ал.4 ЗКС, ведно със законната лихва, считано от 10.05.2016 г. до окончателното ѝ заплащане

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана страна, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и отговаря на изискванията за редовност. За да се произнесе по допустимостта ѝ, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, прецени следните данни по делото:

  Въззивният съд е приел за безспорно установени следните обстоятелства: М. М., действаща като ЕТ „Мария Мардова“ - [населено място] е собственик на фотоволтаична централа и притежава разрешение за ползване № ДК-07-СЗ-116/ 29.06.2012 г. на ДНСК за ползването на строеж: фотоволтаична електроцентрала с мощност 99.82 kW и външно ел. захранване с дължина 130 м, с местонахождение: УПИ ..., кв..., [населено място], [община], област Стара Загора, както и че е сключила с „ЕВН България Електроснабдяване“ АД /в качеството на купувач/ договор № 728/ 27.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. С § 6 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. (ДВ, бр. 109/20.12.2013 г.), в сила от 1.01.2014 г. /ЗДБ/, е изменен Законът за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, като е създаден раздел V в глава 4, включващ чл. 35а – чл. 35в, с който е въведена такса, дължима от производителите на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в размер на 20 % от преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 ЗЕВИ без ДДС, която се удържа и внася от обществения доставчик или съответните крайни снабдители, които имат задължение за подаване на тримесечна справка в КЕВР и за превеждане на удържаните такси в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася. С решение № 13/31.07.2014 г. по конст. дело № 1/2014 г. на Конституционния съд (ДВ, бр. 65/6.08.2014 г.) /РКС/, в сила от 10.08.2014 г., са обявени за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от заключителните разпоредби на ЗБД, с които са създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3, и 4, чл. 35в, ал. 1, 2 и 3, и чл. 73, ал. 1,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари