Определение №60590/08.07.2021 по дело №1008/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60590

  гр. София, 08.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 1008/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. Р. К., чрез адв. А. против решение № 260175 от 11.12.2020 г. по гр. д. № 837/2020 г. на Окръжен съд - Плевен.

  Ответникът - Художествена галерия (ХГ) „Илия Бешков“ - [населено място], представлявана от ВрИД директор А. С., чрез адв. П. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и претендира разноски.

  Община Плевен не е страна в касационното производство за да подава, чрез кмета отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК. Производството по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ против общината (която претенция се е поддържала в условията на евентуалност) е прекратено като процесуално недопустимо – поради предявяването им срещу ненадлежен ответник. Актът на съда в тази част е влязъл в сила. По силата на чл. 61, ал. 2 КТ за длъжността, заемана от ищцата трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място при проведен конкурс и насрещна страна по него е по - горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи обаче правната връзка се създава именно с предприятието, в което е съответната длъжност, на което се предоставя работната сила, където се полага наемният труд (ТР № 1/30.03.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2010 г., ОСГК). Надлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ е именно работодателят, в случая - ответната художествена галерия.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение в частта, с която е потвърдено решение № 230202 от 23.09.2020 г. по гр. д. № 2733/2020 г. на Районен съд - Плевен за отхвърляне на предявените от А. Р. К. срещу ХГ „Илия Бешков“ - [населено място] искове за защита срещу незаконно уволнение по чл. 344, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 КТ, последният във връзка с чл.225, ал. 1 КТ - за признаване на уволнението й със заповед № РД–10-572 от 27.05.2020 г. на кмета на Община Плевен за незаконно и неговата отмяна; за възстановяването й на предишната работа и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение, за периода от 28.05.2020 г. до 08.09.2020 г. в размер на 5 326. 74 лв. и са присъдени разноски.

  Въззивният съд е постановил обжалвания резултат като е установил, че след проведен конкурс, считано от 08.04.2019 г. ищцата е била назначена на длъжността „директор“ на ХГ Илия Бешков“ - [населено място] от Кмета на Община Плевен, в качеството му на работодател на основание чл. 96, ал. 1 и чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ. Мандатът й е бил пет години. Лицето е изпълнявало длъжността и преди конкурса - по силата на срочен трудов договор № 236/29.10.2018 г. и допълнително споразумение към него от същата дата, за времето до заемане на длъжността въз основа на конкурс. Със заповед № РД–10-572/27.05.2020 г. на Кмета на Община Плевен трудовото правоотношение между страните е прекратено, поради наложено на ищцата дисциплинарно наказание „уволнение“ за нарушения по чл. 188, т. 3 вр. чл. 187, ал. 1, т. т. 7, 8 и 9 КТ и чл. 126, т. т. 7, 8 и 9 КТ. Посочено е, че в заповедта за уволнение нарушенията на трудовата дисциплина са

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари