Определение №60589/08.07.2021 по дело №925/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60589

  гр. София, 08.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 925/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Й. Д. П., чрез адв. К. против решение № 260099/24.11.2020 г. по гр. д. № 691/2020 г. на Окръжен съд - Пазарджик.

  Ответникът „Юробанк България“ АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. София,, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260 чрез упълномощеното адвокатско дружество „Ч., П. и И.“, представлявано от адв. И. е подало писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК. С него се ангажира становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба.

  Ответникът К. Н. П. не е подала писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК и не изразява становище по жалбата.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение, с което е потвърдено решение № 131/09.07.2020 г. по гр. д. № 891/2019 г. на Районен съд - Велинград (поправено по реда на чл. 247 ГПК с решение № 260003 от 03.09.2020 г. по същото дело) за обявяване за недействителен на основание чл. 135 ЗЗД по отношение на „Юробанк България“ АД сключеният на 10.05.2017 г. между К. Н. П., от една страна, и Й. Д. П., от друга страна договор за дарение на недвижими имоти - поземлен имот, описан като УПИ ... - ... в кв. ... по регулационния план на [населено място], с площ от 482 кв. м., ведно с построените в него жилищна сграда на груб строеж, състояща се от два жилищни етажа и тавански етаж със застроена площ от 77 кв. м., и гараж със застроена площ от 22 кв. м., което съглашение е обективирано в нотариален акт № ..., том .., рег. № ..., дело № ... от .. г. на М. Р. – нотариус с рег. № 650 на НК и район на действие Районен съд – Велинград, досежно дарeните от К. Н. П. 1/6 идеална част от имотите.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е приел, че изцяло е осъществен фактическия състав на иска по чл. 135 ЗЗД. Установил е твърдяното качество на ищцовата банка на кредитор на длъжника – ответницата К. П. по договор за банков кредит от 07.03.2007 г., допълнен със сключените към него анекси. Посочил е, че вземането по кредита не е погасено към датата на атакуваната сделка – 10.05.2017 г., че тя уврежда интересите на банката, тъй като макар вземането й да е обезпечено с договорна ипотека, съгласно чл. 133 ЗЗД цялото имущество на длъжника служи за удовлетворение на неговите кредитори, а след като то се намалява в резултат на процесната сделка са накърняват интересите на кредиторите, защото се намалява и възможността им да се удовлетворят. Инстанцията по същество е приела, че доколкото в случая увреждащата сделка е безвъзмездна за осъществяване на състава на отменителния иск се изисква знание за увреждане само у длъжника. Такова е намерено за доказано при данните по делото – развило се заповедно производство срещу ответницата К. П., основано на документ по чл. 417 ГПК и издадените заповед за незабавно изпълнение – доведена до знанието на длъжника, както и изпълнителен лист. Развити са мотиви, че предвид факта на започналото заповедно производство, за което длъжникът е уведомен, извършването на процесната разпоредителна сделка с негово (придобито по реда на наследяването)

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари