Определение №60588/08.07.2021 по дело №1300/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60588

  гр. София, 08.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 1300/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. А. К. и Р. А. Г. (лично и като наследници съгласно чл. 227 ГПК на починалия в хода на производството ищец и техен баща А. К. Ж.), чрез адв. Т. против решение № 12210 от 29.10.2020 г. по гр. дело № 1191/2020 г. на Апелативен съд – София, ГК, 12 - ти състав.

  Ответникът „Юробанк България“ АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез адв. П. е подало отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който ангажира становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение, с което е потвърдено решение № 8293/05.12.2019 г. по гр. д. № 10843/2018 г. на Софийски градски съд (СГС), ГО I - 14 състав за отхвърляне на предявения от касаторите против „Юробанк България" АД отрицателен установителен иск (квалифициран от въззивната инстанция по чл. 124, ал. 1 ГПК вр. с чл. 150, ал. 1 ЗЗД) - за признаване за установено в отношенията помежду им несъществуването на ипотечно право банката по договор за учредяване на ипотека, обективиран в нотариален акт № ..., т. .., рег. № ..., дело № ../... г. на В. М. - нотариус с рег. № 053 на НК върху недвижим имот, представляващ самостоятелно жилище, съставляващо първия етаж от източната половина на завършена масивна жилищна сграда - близнак, находящо се в [населено място], район „О. к.”,[жк], [улица], за обезпечаване на вземания по договор за банков кредит № BL20 от 10.10.2005 г., за които са издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист от 11.05.2011 г. по гр. д. № 3516/2011 г. на Софийски районен съд (СРС), I ГО, 37 - ми състав, и за събирането на които е образувано изп. д. № 20118380404500 на ЧСИ М. Б. с рег. № 838 на КЧСИ.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е установил, че между А. К. Ж. (починал в хода на производството и заместен при условията на чл. 227 ГПК от касаторите) и наследодателката на ищците З. Д. З., от една страна и ответната търговска банка (тогава с наименование „Българска пощенска банка” АД) от друга страна, е сключен договор от 17.10.2005 г. за учредяване на ипотека върху собствения на първите двама недвижим имот, обективтивиран в нотариален акт № 30, т. IV, рег. № 9160, дело № 582/2005 г. на В. М. - рег. № 053 на НК. Предмет на обезпечение е вземането на банката - за главница, лихви и разноски от кредитополучателя „Каоби” ЕООД по договор за банков кредит № BL20 от 10.10.2005 г. Посочил е, че поради неизпълнение на задълженията на кредитополучателя по обезпечения с ипотеката договор, ответната банка се е снабдила с изпълнителен лист срещу длъжника. Той е издаден въз основа на заповед за изпълнение от 11.05.2011 г. по ч. гр. д. № 3516/2011 г. на СРС, 37 състав, и за удовлетворение на вземането е образувано изп. д. № 20118380404500 на ЧСИ М. Б.. Проследявайки подробно фактологията по развитие на така създадените правоотношения между банката, главния длъжник – кредитополучателя (който е обявен в несъстоятелност) и ипотекарните длъжници втората съдебна инстанция е направила съждение, че не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари