Определение №60586/21.07.2021 по дело №682/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60586

  София, 21.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 682 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. В. М., против въззивно решение № 1656 от 7 декември 2020 г., постановено по в.гр.д. № 2330/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 3136 от 15 юли 2020 г., постановено по гр.д. № 2220/2020 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е прието за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че М. И. Г., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 6091,12 лева, начислена по фактура № [ЕГН]/05.04.2019 г. електрическа енергия за периода 22.12.2016 г.-21.12.2017 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „Б”, ет. 1, ап. 3.

  В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Поддържа се, че при постановяването му окръжният съд е допуснал нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК, като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба; че в нарушение на материалния закон бил изводът, че Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) не представляват приложим закон, тъй като към момента на проверката са действали разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 ПИКЕЕ. Дори и да се приемело, че чл. 50 ПИКЕЕ е неприложим в случая, то процесната сума се дължала на основание чл. 183 ЗЗД, тъй като става въпрос за точно установено количество на реално потребена енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на договора за покупко-продажба на електрическа енергия. Обстоятелството, че нормите на чл. 41-44 и чл. 47 ПИКЕЕ са отменени към онзи момент не лишавало доставчика от правно основание да извършва проверка на средствата за измерване и да преизчислява потребеното от абонатите количества електрическа енергия, като приложение в случая намира правилото, че купувачът дължи заплащане на цената на доставената стока, както и принципът за недопускане на неоснователно обогатяване. Освен това извършването на проверки било регламентирано в чл. 57 и чл. 58 от Закона за измерванията, които разпоредби били действащи през периода на корекцията. Оспорва се изводът, че отчитането в скрит регистър е в противоречие с подзаконовите нормативни актове, както и че ищецът не се е съгласявал с такъв начин на отчитане. Сочи се, че възможността за видимост на регистрите касае онези от тях, които се ползват за търговско измерване в съответния обект, като целта е абонатът да следи потреблението, а процесното количество електрическа енергия било натрупано в невизуализиран регистър, до който електроразпределителното дружество няма задължение да осигурява видимост, а и отчитането на енергия в посочения регистър било вследствие на неправомерно софтуерно вмешателство в параметризацията на процесния електромер. Видно от изявленията на вещото лице, електромерът бил монтиран с нулеви показания по първа и втора тарифа, което означавало, че е монтиран нов и показанията в останалите тарифи също са били нулеви. Неправилно било прието, че не е установено посоченото в скрития регистър количество електрическа енергия да е било реално потребено от абоната, доколкото констативният протокол на Българския институт по метрология е официален документ по смисъла на чл. 179 ГПК, който се ползва с обвързваща сила по отношение на фактите, предмет на удостоверителното изявление на органа, който го е издал. Освен това

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари