Определение №60585/21.07.2021 по дело №943/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60585

  гр. София, 21.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Любка Андонова гр. д. № 943 по описа за 2021 г., намира следното:

  Производството e по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Държавата, представлявана от министъра на финансите, чрез процесуалния представител юрисконсулт Д. К., срещу решение № 261198 от 16.11.2020 г., постановено по в.гр. дело № 5190/2020 г. на Софийски градски съд, III – б въззивен състав, с което е отменено решение от 20.02.2020 г., по гр. дело № 76786/2018 г. на Софийски районен съд, I ГО, като вместо него на основание чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 7 КРБ съдът е осъдил Държавата, представлявана от министъра на финансите, да заплати на ищеца „Метасолар“ ООД сумата от 8987,96 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вредипропуснати ползи от реализиране на приход от произведена електрическа енергия в периода от 01.01.2014 г. до 10.08.2014 г., настъпили вследствие приемането от 42-то Народно събрание на § 6, т. 2 и 3 от ЗР на Закона за бюджета на РБ за 2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, за времето от предявяване на исковата молба до окончателното й погасяване; както и сумата в размер на 3787, 37 лв. на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД за периода от 10.10.2014 г. до завеждане на исковата молба в съда.

  Подържа се, че обжалваното решение е недопустимо поради липса на процесуална легитимация на държавата по така предявения иск, неподведомственост на спора на гражданските съдилища и произнасяне по непредявен иск. Твърди се, че решението е неправилно, тъй като е необосновано и е постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон. Направено е искане за присъждане на сторените по делото съдебни разноски.

  Ответникът по касационната жалба „Метасолар“ ООД със седалище в [населено място] оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран по делото. Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол. Претендира разноски в настоящата съдебна инстанция, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

  Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  С обжалваното въззивно решение е прието, че ищецът е собственик на фотоволтаична централа, като същият е сключил с "ЕВН България Електроснабдяване" АД договор № 910/15.08.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия от независим производител. Считано от 01.01.2014 г. с § 6, т. 2 и 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. е въведена такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия. За периода от 01.01.2014 г. до 10.08.2014 г. От "Метасолар" ООД е удържана и внесена в държавния бюджет такса по чл. 35а ЗЕВИ в размер на 8987, 96 лв. С Решение № 13 от 31.07.2014 г. по к. дело № 1/2014 г. на Конституционния съд /Обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г. / са обявени за противоконституционни т. 2 и 3 от § 6 от ЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. ДВ, бр. 109 от 2013 г. /, с които са създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 356, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 35в, ал. 1, 2 и 3 и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ДВ, бр. 35 от 2011 г., поел. изм. и доп., бр. 9 от 2013 г. /. Съдът посочва, че към момента на предявяване на иска не е приет закон, който да урежда последиците във връзка с обявяването на разпоредбата на чл. 35а ЗЕВИ за противоконституционна, в т.ч. такива за уреждане на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари