Определение №60581/20.07.2021 по дело №22/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60581/20.07.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесет и трети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 22 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 243/14.10.2020 г. по гр.д. № 407/2020 г. (поправено с решение № 250/22.10.2020 г. по същото дело), с което Смолянски окръжен съд е отменил решение № 60489/12.08.2020 г. по гр.д. № 246/2020 г. на Смолянски районен съд, а по исковете на Р. М. Д. срещу „Клинър“ ООД:

  · е признал за незаконно и е отменил уволнението на Р. Д. със заповед № 135/ 31.12.2019 г. на управителя на „Клинър“ ООД на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ);

  · е възстановил Р. Д. на длъжността „шофьор на специализиран автомобил“ в „Клинър“ ООД (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ) и

  · е осъдил „Клинър“ ООД да заплати на Р. Д. на основание чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ сумата 4 760.64 лв. – обезщетение за безработица поради незаконното уволнение в периода 31.12.2019 г. – 30.06.2020 г., ведно със законната лихва от 28.02.2020 г.

  Решението се обжалва от „Клинър“ ООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси:

  1. Подписът на заявлението за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, който не е оспорен – нито съдебно, нито извънсъдебно, основание ли е да се приеме, че е направено волеизявление за прекратяване на договора?

  2. Част от фактическия състав на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ ли е последващото намерение на страната, направила волеизявлението за прекратяване на трудовото правоотношение, включително очакването да започне работа на друго място?

  3. Може ли да се приеме за доказано при условията на главно доказване твърдение, направено от свидетел, който не е очевидец, за извършено волеизявление от лице, което е трето за спора и не е свидетел по делото? Счита ли се такова изявление от длъжностно лице, за волеизявление, извършено от работодателя?

  4. Релевантно ли е за законосъобразността на прекратяването по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ дали молбата за прекратяване на трудовото правоотношение на това основание и молбата за постъпване на работа при следващ работодател са направени последователно?

  5. Има ли правомощие въззивният съд да приеме в мотивите и правните си изводи правни квалификации за пороци на волеизявлението по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, които не са посочени във въззивната жалба и в исковата молба? Ако отговорът е положителен, то следва ли въззивният съд да посочи правните норми, които уреждат дадените от него квалификации и предпоставките на тези пороци или е достатъчно само да ги спомене в решението по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ?

  6. Налице ли е порок във волеизявлението на работника/ служителя, когато подписът, положен в заявлението за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, е положен доброволно, а не е оспорен и подписа, удостоверяващ връчването на заповедта?

  Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а допълнителните предпоставки по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК обосновава със становището, че въззивният съд им е отговорил в противоречие с решение № 265/ 15.11.2013 г. по гр.д. № 1382/2012 г. на ВКС, IV-то ГО и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон (чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ) и при допуснати съществени процесуални нарушения (на чл. 180 ГПК,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари