Определение №60580/20.07.2021 по дело №1246/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60580/20.07.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Любка Андонова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1246 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 260004/26.01.2021 г. по гр.д. № 489/2020 г., с което Варненски апелативен съд, изменяйки решение № 260028/03.07.2020 г. по гр.д. № 1121/2019 г. на Варненски районен съд, е осъдил Община Варна да заплати на основани чл. 49, ал. 1 ЗЗД на С. З. Ш. сумата 100 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на сина му М. Д. М. и сумата 90 000 лв. – неимуществени вреди от смъртта на майка му З. А. Ш., ведно със законните лихви върху двете главници от 19.06.2014 г.

  Решението се обжалва от Община Варна с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност при условията по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК (общото и допълнителното) по следния процесуалноправен въпрос: Когато по спор по иск по чл. 49, ал. 1 ЗЗД се установи, че вредните последици са настъпили под въздействието на комплекс от причини/ фактори, в това число и природни събития с извънреден, екстремен характер, а приносът на всяка от групите причини може да бъде разграничен според правилата на чл. 52 ЗЗД, длъжен ли е съдът при формиране на вътрешното си убеждение да изложи ясни и обосновани мотиви за конкретния принос на всяка една от групите причини/ фактори и въз основа на тази конкретна преценка да определи обезщетението на неимуществените вреди? Касаторът счита, че въпросът обуславя решението и е от значение за точното прилагане на чл. 52 ЗЗД и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради допуснато съществено процесуално нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК, причинило и постановяването му в нарушение на чл. 52 ЗЗД, доколкото не е отчетен действителния принос на служителите/работниците в състава на ответника за деликта. Претендира разноските по делото.

  Ответникът по касационната жалба С. З. Ш. възразява, че повдигнатият въпрос няма претендираното значение, а решението е правилно.

  Въззивният съд е намерил, че причина за смъртта на сина на ищеца С. Ш. и на неговата майка, починали на 19.06.2014 г., е механична асфикция при удавяне вследствие на наводнението в кв. Аспарухово, [населено място]. Преди инцидента те са се намирали в къщата на Ж. Ш., сестра на З. Ш. (на майката на ищеца) в Т. дере. Поради непочистването и неправилното оразмеряване на дерето, на изградените съоръжения (тръби, водостоци, канали), неотговарящи на техническите правила и норми, допуснатото застрояване на дерето с незаконни постройки, опасни за живота и здравето на хората е станало така, че прииждащият при наводнението кално-воден поток го е затлачил с тиня, дървета и отпадъци, довело до приливна вълна, помела къщата на Ж. Ш. и причинила смъртта на 5-годишния М. Д. М., син на ищеца, и на 59- годишната З. Ш., майката на ищеца. Съгласно заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза дерето представлява инженерно хидротехническо защитно съоръжение, предназначено за отвеждане на отпадни води, събирани от водосборна зона с подчертана денивелация, разположена над кв.Аспарухово, и от самия квартал към канала Море-Езеро. Имотът представлява общинска собственост, а съгласно чл. 137 от Закона за водите (редакция към 19.06.2014 г.), защитата от вредното въздействие на водите включва защита от наводнения, вкл.причинени от валежи.Тази защита е оперативна и постоянна. Първата включва изграждането и поддържането на диги, корекции на реки и дерета. Съгласно закона поддръжката и ремонтно-възстановителните работи се осъществяват от собственика или ползвателя. Законово задължение на Община Варна, като собственик на имота, е да извършва поддържането на процесното дере/ канал в техническа изправност и да осъществява контрол върху неговото състояние. Съгласно същото заключение, дерето/каналът като хидротехническо защитно съоръжение е било почиствано редовно до

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари