Определение №60579/19.07.2021 по дело №3664/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60579

  гр. София 19.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 3664/2017 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Н. П., в качеството й на пълномощник на „Театрално-музикален център“ [населено място], против решение № 79/03.07.2017 г. по гр.д. № 102/2017 г. по описа на Окръжен съд - Кърджали, с което е отменено решение № 26/20.04.2017 г., постановено по гр.д. № 100/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали, с което е отхвърлен предявеният от К. А. К. против „Театрално-музикален център“ [населено място] иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ за заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение за периода от 05.04.2017 г. до 02.05.2017 г. и за разликата от 2 906,71 лв. до 3 528,67 лв. или за сумата от 621,96 лв., както и в частта за разноските, като вместо него на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във вр. чл. 225, ал. 1 КТ „Театрално-музикален център“ [населено място] е осъден да заплати на К. А. К. допълнително обезщетение по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 621,96 лв. за времето от 05.04.2017 г. до 02.05.2017 г. /или общо обезщетение в размер на 3 528,67 лв. за времето от 24.11.2016 г. до 02.05.2017 г./, както и направените разноски, потвърдено е решение № 26/20.04.2017 г., постановено по гр.д. № 100/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали, с което е признато за незаконно уволнението на К. А. К., извършено със Заповед № 304/23.11.2016 г. на директора на „Театрално-музикален център“ [населено място], с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ е прекратено трудовото му правоотношение за изпълнение на длъжността „техник-механик“ и на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ К. А. К. е възстановен на предишната му работа.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Жалбоподателят твърди, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване във връзка със следните въпроси: 1. „За да обоснове нарушение по чл. 8, ал. 1 КТ съдът следва ли да преценява доколко работодателят има обективен интерес от промяна в изискванията за заемане на определената длъжност или следва да прецени фактите и обстоятелствата, които обосновават твърдението за злоупотреба с право?“; 2. „Съществува ли правна норма, която да забранява на работодателя да промени изискванията за заемане на предишна работа от длъжността, за която работникът е бил съкратен с предходна заповед, отменена от съд, веднага след влизане в сила на съдебното решение, с което работникът е възстановен на предишната работа?“; 3. „Под професионална квалификация следва ли да се разбира нормативно признатата в резултат на обучение степен на квалификация в определена област на знанието или може да се приеме, че квалификацията може да се определя със свидетелство за правоспособност, придобито в резултат на проверка на неговите придобити умения, навици и сръчности в дадена област?“; 4. „Ако трудовият договор е бил сключен при липсата на образование и/или квалификация на работника, работодателят разполага ли с възможността да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ?‘; 5. „Допустимо ли е въззивният съд да не изложи собствени мотиви по същество на спора, когато препраща към мотивите на първоинстанционния съд?“. Сочи въпросите да са разрешени в противоречие с решение № 71/24.07.2013 г. по гр.д. № 284/2012 г. по описа на ВКС, IV г. о., решение № 295/09.12.2014 г. по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари