Определение №60578/01.11.2021 по дело №555/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60578

  София, 01.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 555 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответниците Г. И. И. и М. К. О. срещу решение № 260022 от 04.09.2020г. по в.т.д.№ 659/2019г. на Апелативен съд В. в частта за потвърждаване на решението по т.д.№ 1499/2017г. на ОС Варна за осъждането им на основание чл.430 ТЗ и чл.86 ЗЗД да заплатят солидарно на „Юробанк България”АД суми, произтичащи от договор за жилищен кредит от 02.09.2008г. и Анекс № 4 от 27.01.2012г.; 5 708.51 евро - просрочени анюитетни вноски за главница с настъпил падеж, дължими за периода 10.11.2012г.-10.10.2017г.; 143 496.64 евро - предсрочно изискуема главница, ведно със законната лихва от предявяване на иска - 01.11.2017г.; 38 673.99 евро - договорна възнаградителна лихва за периода 10.11.2014г.-15.08.2017г.; 681.98евро наказателна лихва за периода 10.11.2014г.-15.08.2017г. и 3 364.64 евро месечна такса за 10.11.2014г.-10.08.2017г.

  С касационната жалба се иска обезсилване на решението като недопустимо по съображения, че с влязло в сила решение по в.т.д.№ 445/2015г. на АС Варна са отхвърлени исковете на банката за установяване по реда на чл.422 ГПК съществуването на вземане към Г. И. и М. О., произтичащо от същия договор за кредит и анекс в общ размер, съгласно издадената заповед за изпълнение на основание чл.417,т.2 ГПК и изпълнителен лист, 218 971.29 евро. Твърдението е, че към момента на приключване на съдебното дирене пред въззивната инстанция по в.т.д.№ 445/2015г. на АС Варна - 20.10.2015г. е формирана сила на пресъдено нещо за недължимост на претендираните до този момент вноски, поради което обжалваното въззивно решение е недопустимо на основание чл.299,ал.1 и ал.2 ГПК, тъй като са претендирани задължения по кредитния договор, за период преди 20.10.2015г. Поддържа се и, че ако съдът беше съобразил тези факти би установил, че предсрочната изискуемост е настъпила в различен момент - а именно в първоинстанционното производство по предходното дело - т.д.№ 1067/2014г. на ОС Варна с връчване на препис от исковата молба на ответниците /14.10.2014г. на Г. И. и 08.08.2014г. на М. О./; че при това положение исковете за предсрочно изискуема главница подлежат на отхвърляне, тъй като ищецът се позовава на факт - обявяване на предсрочната изискуемост с исковата молба в настоящото производство, който факт не поражда правни последици. Изложени са и съображения за неправилност на решението. Искането е за обезсилване на въззивния акт като недопустим, респ. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари