*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №35/19.04.2022 по дело №269/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на десети ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 269/2021 година

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на П. П. К. с ЕГН [ЕГН], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 12132 от 19.10.2020 г. по гр.д. № 966/2020 г. на Апелативен съд – София, Гражданско отделение, четиринадесети състав, с което, след частична отмяна на решение от 06.12.2019 г. по т.д. № 19/2019 г. на Окръжен съд – Враца, е постановено отхвърляне на предявения срещу „Дженерали Застраховане” АД иск по чл.432, ал.1 КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 25 000 лв. до 70 000 лв., претърпени от ищеца в резултат на ПТП на 29.09.2018 г.

В жалбата се поддържат касационни оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост. Според касатора, апелативният съд не е взел предвид значими за размера на обезщетението обстоятелства и неправилно е приложил принципа за справедливост по чл.52 ЗЗД. Счита, че въззивният състав не е мотивирал отказа си да възприеме част от фактите, установени от разпитаната свидетелка Анжела Б., съответстващи на медицинската документация, в резултат на което е изведен неправилен извод за липса на черепно-мозъчна травма, със загуба на съзнание. Касационният жалбоподател изтъква, че при определяне на обезщетението въззивният съд не е взел под внимание необходимостта от извършване на втора операция за премахване на металната плака; омаловажил е изключително големия оперативен белег, наличен на предната част на лявата подбедрица, а заключението на вещото лице психолог не е преценено в неговата пълнота. По съображения в жалбата, се моли атакуваното решение да бъде касирано, като се постанови ново решение по същество - за уважаване на предявения иск, евентуално, делото да се върне за ново въззивно разглеждане.

Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3, по следните въпроси: 1. Може ли съдът да обоснове решението си, без да обсъди всички събрани по делото доказателства, както поотделно, така и в тяхната съвкупност; 2. Какви са критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 ЗЗД, за да бъде справедливо и следва ли съдът при приложението ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля като недостоверни?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно извършените действия, свързани със своене на определен обект и осъщественото по този начин владение на ограниченото вещно право на строеж, както и действия, свързани с придобиване на собственост върху вече построения обект, с оглед приложението на чл. 79, ал. 2 ЗС.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно начина на предявяване на претенциите за обезщетяване на неимуществени вреди и за присъждане на законна лихва върху обезщетението, когато увреждащото действие не е еднократен акт, а е продължило през определен период преди подаване на исковата молба.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Доколко съдът при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити на застрахователните компании по застраховка „Гражданска отговорност“?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя по чл.226, ал.1 КЗ. Относно критериите за определяне на социално- иконимическите условия в страната към момента на конкретната пътната злополука, относими към същото.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на въведения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск по чл.226, ал.1 КЗ срещу застрахователя на делинквента е в отклонение от задължителната практика на ВКС, изразена в ППВС № 4/68…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съобразяване на залегналия в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди, предмет на исковите претенции по чл. 288, ал. 1, т. 2 КЗ.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложение на принципа за справедливост, установен от законодателя с нормата на чл. 52 ЗЗД, като задължителен при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди и в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали следва да се съобразят промените на обществено-икономическите и социални условия в страната и доколко съдът при определяне на обезщетението за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити по застраховка „Гражданска отговорност”?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, които формират съдържанието на понятието „справедливост” по чл. 52 ЗЗД и са от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди от причинена в резултат на деликт смърт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справидливостта, въведен в чл. 52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно „ принципа на приложение на критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД „ , в съответствие със задължителните указания на ППВС № 4/1968 год.„,обосноваващо и допълнителния селективен критерий. За лимитите на застраховане, съгласно пар. 27, ал. 1 КЗ /отм./ като критерий за обществено – икономическите и социални условия…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари