Определение №60575/19.07.2021 по дело №793/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60575

  гр. София, 19.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 18 май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 793 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Аниди” ЕООД [населено място], чрез адв. И. Б. срещу решение № 260041/12.11.2020 г. по в.гр.дело № 400/2020 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е отменено изцяло решение № 656/16.12.2019 г. и допълнително решение № 170/10.07.2020 г. по чл.247 ГПК, постановени по гр.дело № 62/2019 г. на Окръжен съд Стара Загора и вместо това е осъден „Аниди” ООД да заплати на Ц. Н. Ц. сумата 55 264.88 лв., представляващи възнаграждение за изработени 46 броя инвестиционни проекти част „Архитектура” по сключен между Ц. Н. Ц. и дружество по чл.357 и сл.ЗЗД с наименование „ТСД Груп”ДЗЗД договор за изработване на проекти от 13.05.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска – 15.02.2017 г. до окончателното й изплащане и е осъден „Аниди” ООД да заплати на Ц. Н. Ц. сумата 10 723 лв. разноски по делото.

  Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли като неоснователен.

  В изложението са формулирани въпросите: 1. Следва ли при отмяна на първоинстанционния акт въззивният съд да обсъди всички събрани пред първата инстанция относими към спора доказателства в тяхната цялост и съвкупност и въз основа на тях да формира правните си изводи? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. 2.Може ли при липса на съгласие относно предмета и цената на договора за изработка ищецът да търси защита по реда на чл.266 и сл. ЗЗД или следва да защити правата си по реда на неоснователното обогатяване? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС.

  Ответникът по касационната жалба Ц. Н. Ц., чрез адв.Н. Ш. в писмен отговор е изразил становище за липса на соченото основание за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че жалбата е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК от легитимирана страна, срещу въззивно решение подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  Въззивният съд се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл.79, ал.1, вр.чл.266 ЗЗД.

  От фактическа страна е прието за безспорно установено по делото че със Споразумение / Договор / за обединение от 17.02.2014 г. с нотариална заверка на подписите ответното „ Аниди„ ЕООД – чрез едноличния си собственик и управител Й. Б. и „Ц. ПК” ООД, чрез управител ищеца Ц. Ц. – той и съдружник в дружеството, са учредили гражданско дружество по чл. 357 и следв. от ЗЗД с наименование „ТСД Груп„ ДЗЗД, с равно дялово участие, съответно равно участие в приходите и разходите и в разпределянето на печалбите и загубите от съвместната дейност, и с управители Ц. и Б. – само заедно. Прието е още, че предмет на договора за гражданското дружество е обединяване усилията на съдружниците за съвместна стопанска дейност с цел участие и спечелване на открита обществена процедура по ЗОП с възложител Столична община за Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт / реконструкция на общински образователни, културни и социални институции, включени в списъка с обекти по проект BG 161/5-02/2012 -002 „ Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари