Определение №60570/26.10.2021 по дело №80/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60570

  [населено място], 26.10.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България , Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 80 по описа за две хиляди двадесет и първа година, съобрази следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ Автомагистрали – Черно море „ АД против решение № 12 025/28.09.2020 г. по т.д.№ 5672/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение № 1631/15.08.2017 г. по т.д.№ 5764/2014 г. на Софийски градски съд и вместо това са отхвърлени предявените в обективно кумулативно съединение от касатора против Агенция „Пътна инфраструктура „ / АПИ / искове, за осъждане ответника да заплати на ищеца сумата от 351 762,75 лева, представляваща дължимо плащане по договор за строителство , сключен при Общи договорни условия ФИДИК, по проект на ЕС – „ Транзитни пътища „ , за изпълнение на Лот 6 , Рехабилитация на път І – 9 Варна – Бургас от км. 142-580 до км. 165-069 , както и сумата 172 223,44 лева – обезщетение за забава в издължаването на главницата . Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила – произнасяне по избрани от съда доказателства и без обосноваване защо не кредитира останалите годни и относими такива, както и непроизнасяне по всички доводи на страната / чл.235 ал.2 ГПК, чл. 236 ал.2 ГПК, чл.12 ГПК /. Касационната жалба съдържа подробно изложение на необсъдените от възизвния съд обстоятелства и доводи, възпроизведени и в изложението по чл. 284 ал. 3 ГПК. Наведен е и довод за липса на мотиви досежно отхвърлянето на иска за част от главницата, която част се съизмерява с ДДС върху размера на удържаната от ответника – възложител по договора неустойка за забава – предмет на останалата част от претендираната главница. Паралелно е развито съображение за несъгласие с извода на съда, за отхвърляне на главния иск за тази част, доколкото се касае за дължимост върху изпълнени СМР, за които възложителят дължи възнаграждение , ведно с ДДС върху същото. Формално са наведени доводи за необоснованост и произнасяне в противоречие с материалния закон, като самостоятелни пороци на въззивния акт, но мотивирани със съображения, съвпадащи с довода за съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила. Не е посочена императивната правна норма, нарушена с постановения съдебен акт, а са изложени доводи за несъобразени от съда договорни клаузи, вкл. от приложимите към правоотношението Общи договорни условия ФИДИК, конкретно – под-клауза 2.5 във връзка с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари