Определение №60570/15.07.2021 по дело №1497/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60570

  гр. София, 15.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 11 май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело № 1497 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от „Ектрон” АД, [населено място], чрез юрисконсулт К. К. срещу решение № 450/07.12.2018 г. по в.гр.дело № 733/2018 г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е потвърдено решение № 127/20.09.2018 г. по гр.дело № 389/2018 г. на Панагюрския районен съд, с което са уважени предявени искове с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т.2 КТ от П. Т. Г. срещу „Ектрон” АД. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставения въпрос в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявените искове с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т.2 КТ се отхвърлят.

  В изложението е формулиран въпросът: действал ли е добросъвестно работодателят, в случая „Ектрон” АД при уволнението на работника П. Г. и налице ли е злоупотреба с право съгласно чл.8,ал.2 КТ, решен в противоречие с практиката на ВКС и който е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

  Ответникът по касационната жалба П. Т. Г., чрез адв. Е. К. – П. в писмен отговор е изразил становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставения въпрос в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че касационната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК, срещу въззивно решение, което подлежи на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  С въззивното решение в обжалваната част съдът се е произнесъл по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т. 2 КТ.

  От фактическа страна е прието за безспорно, че между страните е съществувало трудово правоотношение, което е прекратено с процесната заповед № 2/28.02.2018 г. на основание чл.328,ал.1,т.6 КТ.

  Прието е още за установено от представено и прието по делото трудово досие на ищеца П. Г., че същият има завършено средно специално образование и квалификация среден техник.

  Съдът е приел, че с допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение № 47 от 15.11.2017 г. ищецът е преназначен от заемната преди това длъжност „контрольор, качество“ на длъжност Ръководител на отдел „Технически контрол на качеството“, за което му е връчена длъжностна характеристика, получена на 15.11.2017 г. и съгласно която, поставените изисквания към заемащите длъжността са образование – висше (техническо) или средно-специално (техническо), както и професионален опит – най-малко 5 години работа в монтажното производство.

  Посочено е, че като доказателство по делото е приложено писмо от „Оптикоелектрон груп“ АД до ответника „Ектрон“ АД, според което третото неучастващо по спора лице - „Оптикоелектрон груп“ АД –контрагент на ответника, е отправило изявление, че с оглед необходимостта от внедряване на ISO 9001:2015 и AQAP 2110 D е налице необходимост за повишаване квалификацията на служителите в отдел „Технически контрол на качеството“, а също и заемащия длъжност – Ръководител отдел „Технически контрол на качеството“. Посочено е и, че по делото е приложен сертификат ISO 9001:2008 г. и AQAP 2110 на „Оптикоелектрон груп“ АД.

  Прието е, че с протокол от 25.01.2018 г. за проведено събрание на съвета на директорите на ответното дружество е приета промяна на изискванията за заемане на длъжността Ръководител отдел „Технически контрол на качеството“. Прието е още, че новите изисквания към лицата, заемащи тази длъжност, са да имат висше образование с технически или физически

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари