Определение №60567/15.07.2021 по дело №3078/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали доходи и приходи от извършване на търговска дейност по смисъла на ЗОПДНПИ (отм.) и по ЗПКОНПИ, които имат за източник продажби и доставки в или извън търговски обект, могат да бъдат установявани само със свидетелски показания без документи (писмени доказателства) за първоначални търговски регистрации, разрешителни документи за осъществяване на дейността, счетоводни, или каквито и да било документи за извършване на дейността?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10.05.2021 година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велислав Павков

ЧЛЕНОВЕ:
Владимир Йорданов, Ерик Василев

разгледа докладваното от съдия Йорданов гр.дело № 3078 /2020 г.

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу решение № 1230 от 10.06.2020 г. по въззивно гр.д. № 3216 / 2018 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение от 14.09.2017 г. по гр.д. № 298 /2014 г. на Благоевградски окръжен съд и е отхвърлен, предявеният от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (сега с променено наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество) срещу Р. Х. Д. и Г. И. Д. иск с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ /отм./ за периода от 12.07.2003 г. до 12.07.2013 г. на обща стойност 240 832.23 лева.

Насрещните страни Р. Х. Д. и Г. И. Д. не са подали отговор на касационната жалба.

Жалбата е допустима, тъй като е обжалвано решение по въззивно дело с цена на иска над установения в чл.280,ал.3 ГПК минимум за касационно обжалване.

Мотиви

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел следното:

За да бъде уважен предявеният от Комисията иск, следва да бъде доказано осъществяването на сложен фактически състав, включващ два елемента: значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице (чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./), и незаконност на придобитото имущество, предмет на иска.

Съдът е приел, че преди да се извърши преценка на законността на всяко от имуществата, първо подлежи установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, което било в основата на обоснованото предположение за незаконност на придобитото имущество, съгласно чл. 21 ЗОПДНПИ /отм./.

Въззивната инстанция е приела, че в понятието имущество следва да се имат предвид „пари, активи от всякакъв вид материални и нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени вещни права“, съгласно легално даденото в пар. 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ /отм./ определение. Според съда, тази дефиниция изключва преминали през патримониума на проверяваното лице парични средства, за които се установява, че не са налични към датата на предявяване на иска по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./.

Спорният въпрос по делото е досежно внесените в банковите сметки на ответника от него, от съпругата му и от близки роднини и служители суми в размер на 166 661.80 лева (95 014.05 лева, внесени от ответниците по техните банкови сметки и 71 647.75 лева, внесени от трети лица по разплащателни сметки на ответниците – допълнително заключение – лист 1 196, том IV). Въззивният съд приема, че вноските по банкови сметки на ответника представляват приход, който следва да се отчете наред с всички получени от ответника доходи. Определението за доход е дадено в пар. 1, т. 4 ДР ЗОПДНПИ /отм./ – в редакцията, действала към момента на подаване на исковата молба. Въззивният съд се е позовал на решение № 97 /18.05.2018 г. по гр.д. № 3224 /2017 г. на ВКС, IV г.о., в което е прието, че законни са не само някои от посочените в пар. 1, т. 4 ДР ЗОПДНПИ /отм./ доходи, но също и: недекларираните доходи, а също и доходите от полагане на труд или осъществяване на стопанска дейност в т.нар. „сива икономика”.

Неоснователно и изолирано от събраните по делото доказателства е оплакването на Комисията за липса на данни за законен източник на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари