Определение №60566/14.07.2021 по дело №828/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60566

  гр. София, 14.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка А. гр. дело № 828 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на [община], подадена чрез процесуалния представител главен юрисконсулт С. Н. срещу решение № 260052 от 26.11.2020 г, постановено по в.гр.дело № 386/20 г по описа на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 260254/31.7.2020 г, по гр.дело № 1118/19 г по описа на Окръжен съд-Варна в частта, с която [община] е осъдена да заплати на основание чл.49 ал.1 ЗЗД на С. З. Ш. сумата 100 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди-болки и страдания, поради смъртта на дъщеря й З. С. Ш., както и сумата 70 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди-болки и страдания, поради смъртта на майка й З. А. Ш..Със същото решение е отменено решение № 260052 от 26.11.2020 г, постановено по в.гр.дело № 386/20 г по описа на Варненски апелативен съд в частта, с която предявеният от С. З. Ш. против [община] иск по чл.49 ал.1 ЗЗД е отхвърлен за разликата над сумата 70 000 лв до сумата 90 000 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от смъртта на З. А. Ш.-майка на ищцата и вместо това е постановено друго, с което на последната са присъдени още 20 000 лв-обезщетение на неимуществени вреди като искът е уважен до размера на сумата 90 000 лв.

  В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно и несправедливо, тъй като не е отчетен действителния принос на ответника.

  Ответницата по касационната жалба С. З. Ш. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.Н. П..Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.Претендира разноски, сторени в тази инстанция в размер на 5 800 лв, представляващи възнаграждение за един адвокат.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение намира следното :

  Предявеният иск е с правно основание чл.49 ал.1 ЗЗД.

  С обжалваното въззивно решение е прието, за безспорно, че дъщерята на ищцата-З. С. Ш. и майка й З. А. Ш. са починали на 19.6.2014 г, в резултат на механична асфикция, настъпила вследствие удавяне, при наводнението в кв.Аспарухово, в [населено място].Пострадалите са се намирали в къщата на Ж. Ш.-сестра на З. Ш., която е разположена в Т. дере.Вследствие на непочистването и неправилното му оразмеряване, изградените съоръжения /тръби, водостоци, канали/, неотговарящи на техническите правила и норми, допуснатото застрояване с незаконни постройки, опасни за живота и здравето на хората е станало така, че прииждащият при наводнението кално-воден поток го е затлачил с тиня, дървета и отпадъци, което е довело до приливна вълна, помела къщата на Ж. Ш. и довела до смъртта на З.-на 9 години и З.-на 59 години.Съгласно заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза процесното дере представлява инженерно хидротехническо защитно съоръжение, предназначено за отвеждане на отпадни води, събирани от водосборна зона с подчертана денивелация, разположена над кв.Аспарухово, и от самия квартал към канала Море-Езеро.По делото липсва спор, че имотът представлява общинска собственост, а съгласно нормата на чл.137 от Закона за водите / редакция към 19.6.2014 г/, защитата от вредното въздействие на водите включва защита от наводнения, вкл.причинени от валежи.Тази защита е оперативна и постоянна.Първата включва изграждането и подържането на диги, корекции на реки и дерета.Съгласно закона поддръжката и ремонтно-възстановителните работи се осъществяват от собственика или ползвателя.Законово задължение на [община], като собственик на имота е било да извършва поддържането на процесното дере/канал в техническа изправност и да осъществява контрол върху състоянието му.Съгласно заключението на техническата експертиза дерето/канал като хидротехническо защитно съоръжение е било почиствано редовно до 2011 г, а

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари