Определение №60565/14.07.2021 по дело №1319/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 8 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60565

  гр. София, 14.07.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 26.05.2021 (двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1319 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 274 658/05.02.2021 година подадена от Прокуратурата на Република България, срещу част от решение № 260 164/11.01.2021 година на Софийски градски съд, гражданско отделение ІІ-Д въззивен състав, постановени по гр. д. № 620/2020 година.

  С касационната жалба решението на Софийски градски съд се обжалва в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение № 261 250/01.11.2019 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 39-ти състав, постановено по гр. д. № 23 503/2014 година в частта му, с която Прокуратурата на Република България е осъдена, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3, пр. 2 във връзка с чл. 4 от ЗОДОВ, да заплати на Р. Й. К. сумата от 7000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на неоснователно повдигнато и поддържано обвинение за периода от 31.01.2006 година до 30.03.2013 година за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, пр. 2 от НК, производство по което е било прекратено, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 30.03.2013 година до окончателното плащане, както и сумата от 1131.14 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от повдигнатото обвинение изразяващи се в лихвата за забава върху платената гаранция в рамките на наказателното производство за периода от 07.02.2006 година до 14.10.2008 година, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 30.03.2013 година до окончателното плащане.

  В касационната на жалба Прокуратурата на Република България се излагат доводи за това, че решението на Софийски градски съд е постановено при нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано Направено е искане обжалваното решение да бъде отменено, като се постанови ново такова, с което предявените от Р. Й. К. срещу Прокуратурата на Република България искове, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3, пр. 2 от ЗОДОВ, да бъдат отхвърлени или евентуално да бъде намален размера на обезщетението за неимуществени вреди. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът е посочил, че са налице основания за допускане на касационно обжалване на решението на Софийски градски съд по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК

  Ответникът по тази касационната жалба Р. Й. К. не е подал отговор на същата като не е изразил становище по допустимостта и основателността й.

  Прокуратурата на Република България е била уведомена за обжалваното решение на 19.01.2021 година, а подадената от нея касационна жалба е с вх. № 274 658/05.02.2021 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателите в подаденото от тях изложения на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Касационната жалба на Прокуратурата на Република България е недопустима в частта й, с която въззивното решение се обжалва в частта му, с която е уважен предявения от Р. Й. К. иск за заплащане на сумата от 1131.14 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от повдигнатото обвинение изразяващи се в лихвата за забава върху платената гаранция в рамките на наказателното производство за периода от 07.02.2006 година. до 14.10.2008 година, заедно със законната лихва върху нея, считано от 30.03.2013 година до окончателното плащане.

  Не всички съдебни решения подлежат на касационно обжалване, съгласно действащата към момента на подаването

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари