Определение №60564/30.06.2021 по дело №240/2021

Спорът е разрешен с Решение №60224/12.01.2022 по дело №240/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Сключването на допълнителни споразумения означава ли, че всички условия по анексите са индивидуално уговорени, поради което преценката за неравноправност на договорните клаузи от основания договор е изключена?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март, през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Първанов гр.д.№ 240 по описа за 2021 год. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е касационна жалба на Б. М. М., съдебен адрес - [населено място], подадена от назначения му особен представител по чл.47, ал.6 ГПК адвокат К. П., против въззивно решение № 12027 от 28.09.2020 г. по в.гр.д. № 2464/ 2019 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 2049 от 20.03.2019 г. по гр.д. №5330/2017 г. на Софийския градски съд. С първоинстанционното рашение касаторът е осъден да заплати на „Юробанк България“АД, град София, сумата 56 862.29 евро просрочена главница по договор за ипотечен банков кредит НL 28918 от 06.11.2007 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 28.04.2017 г. до окончателното й плащане; сумата 22 554,95 евро договорна лихва за периода от 28.04.2014 г. до 28.04.2017 г.; сумата 526,44 евро такса за управление на кредита и сумата 171,60 лв. нотариални такси, като e отхвърлeн искът за разликата над сумата 22 554,95 евро до предявения размер 22 769,55 евро поради погасяване на вземането по давност. Според въззивния съд е установено, че на 06.11.2007 г. между ответника и „Юробанк България“ АД /старо наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД/ е сключен договор за предоставяне на ипотечен кредит, по силата на който банката-ищец е предоставила на ответника кредит в размер на 41 760 евро, който е бил изцяло усвоен, при базов лихвен процент в евро към момента на сключване на договора от 6.35 % плюс договорна надбавка от 3,6 пункта, който съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, може да бъде едностранно променян от банката без да е необходимо подписването на анекс, като размерът на погасителните вноски се променя автоматично, в съответствие на промяната, за което кредитополучателят с подписването на договора, дава своето неотменимо и безусловно съгласие. Страните са уговорили, че кредитът следва да бъде издължен за срок от 35 години на 420 анюитетни месечни вноски, дължими на шестнадесето число на съответния месец, а в чл. 18 от договора е предвидено, че при непогасяване на която и да е вноска по кредита, както и при неизпълнение от кредитополучателя на което и да е задължение по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари