Определение №60563/13.07.2021 по дело №3475/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  9

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60563

  гр. София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 3475 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Л. А. Г., подадена чрез процесуалния му представител адв.Т. П. срещу решение № 370 от 11.6.2020 г, постановено по гр.дело № 41/2020 г на Плевенски окръжен съд, Втори въззивен граждански състав, с което е отменено решение № 2164/26.10.2019 г по гр.дело № 3325/2019 г на Плевенски районен съд, като вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу В. Т. Д. иск по чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.93 ал.2 изр.2 ЗЗД иск за заплащане на сумата 15 000 лв, представляваща внесен задатък с 50 % увеличение, поради неизпълнение на задължението на продавача по сключения на 3.9.2015 г предварителен договор.

  В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано.

  Ответникът по касационната жалба В. Т. Д. от [населено място] оспорва касационната жалба по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния представител адв.С. М. от Плевенска адвокатска колегия.Счита, че не са налице основания за допускане на решението до касационен контрол.Претендира разноски, сторени в това производство в размер на 750 лв.

  Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  Предявеният иск е с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.93 ал.2 изр.2 ЗЗД.На 3.9.2015 г страните са сключили предварителен договор, по силата на който В. Д. се е задължил да прехвърли на Л. Г. правото на собственост върху собствения си имот, представляващ къща с паянтова конструкция на два етажа, пристройка и сушило с навес, с прилежащата част от дворно място с площ от 1200 кв.м, извън околовръстния полигон на [населено място], [община] за сумата 65 000 лв, като е уговорено, че купувачът заплаща капаро в размер на 10 000 лв, а останалата сума ще бъде изплатена при изповядване на сделката, която трябва да бъде сключена най-късно до 15.2.16 г.Съгласно чл.12 от договора, при неизпълнение на задължението за продажба на имота, продавачът се задължава да възстанови на купувача капарото с 50 % увеличение.С обжалваното въззивно решение е прието за безспорно установено по делото обстоятелството, че личният автомобил на продавача е бил откраднат между 14.2.16 и 15.2.16 г, като в купето му са се намирали множество документи, между които и тези, свързани със сключването на окончателния договор, във връзка с което е образувано досъдебно производство.Поради това на уговорената дата сделката не е осъществена, като Д. отново се е снабдил с необходимите оригинални документи за изповядвате на сделката и е освободил имота от намиращите се в него вещи, съобразно желанието на купувача.От съдържащата се в делото кореспонденция между страните, съдът е обосновал извода, че същите не са се отказали от договора и са заявили желание за сключването му.Прието е, че действието на предварителния договор не се прекратява с изтичане на уговорения срок, като той продължава да обвързва страните и всяка от тях дължи изпълнение.Прието е, че не следва да бъде ангажирана отговорността на ответника по реда на чл.93 ал.2 ЗЗД вр.чл.12 от предварителния договор, тъй като той не е неизправна страна и не носи вина за развалянето му.Прието е, че искът не може да бъде уважен, тъй като е необходимо да се установи наличието на следните предпоставки: валидно сключен договор, чието изпълнение е обезпечено с даване на задатък; неизпълнение от страната, която е получила задатъка; отказ (разваляне) от договора от другата страна – тази, която е дала задатъка, като последната трябва да е изправна - да е изпълнила задълженията си по договора или да е готова да престира; спазване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари