Определение №60563/21.10.2021 по дело №2350/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60563

  София, 21.10. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Ирина Петрова

  Членове: Петя Хорозова

  Мадлена Желева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2350 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца „Троя 2000“ ЕООД, [населено място] срещу решение № 100188 от 09.07.2020г. по в.т.д.№ 71/2020г. на Апелативен съд Велико Търново, с което, след отмяна на решението по т.д.№ 1/2019г. на ОС Велико Търново, е постановено отхвърлянето на предявения срещу „Елитис“ЕООД, [населено място] иск с правно основание чл.55,ал.1, предложение второ ЗЗД за връщане на сумата от 107 000лв., претендирана като задържана без основание част от продажна цена по предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот от 20.08.2013г.

  В касационната жалба се поддържа искане за отмяна на решението като неправилно поради допуснати съществени процесуални нарушения и материалноправна незаконосъобразност. Жалбата възпроизвежда единствено твърдените от ищеца факти по спора, тяхното възприемане, тълкуване и правните изводи на страната.

  В изложението се иска допускане на обжалването поради очевидна неправилност на решението по смисъла на чл.280,ал.2,предл.последно ГПК. Поддържа се, че като е отменил първоинстанционното решение, въззивният съд е „прекроил“ по своеобразен начин наличните по делото доказателства. Изложени са подробни теоретични постановки относно съдържанието на основанието „очевидна неправилност“ чрез цитиране на решението по гр.д.№ 1321/2018г. на 4 г.о. на ВКС, определението по ч.т.д.№ 221/2018г. на 2 т.о на ВКС и др. Твърди се, че обжалваният акт е постановен в разрез с правилата на формалната логика, опита и научните правила и тази необоснованост е установима от мотивите, „съобразно възпроизведеното от съда съдържание на факта, извън реалното му съдържание и характеристика, очертано от доказателствата”. Касаторът отново излага тезата си в процеса, че от приложените доказателства „безспорно се установява, че с нотариална покана, наименована покана за доброволно изпълнение, от 04.11.2016г. ответното дружество-продавач едностранно е променило сключения между страните предварителен договор и анекс към него”. Счита, че въззивната инстанция некоректно е тълкувала поканата, приемайки, че тя съставлява предложение от продавача, купувачът по предварителния договора, комуто е предадено владението на имота, да заплаща наем поради изтеклия продължителен период на ползване и несключването на окончателен договор. Аналогично на касационната жалба, и в изложението страната излага твърденията си по фактите, които счита за установени в процеса и своите изводи, които счита, че следват от възприемането им - че ищецът е изправна страна по предварителния договор и че той е развален по вина на насрещната страна, от което произтича правото на „Троя 2000“ЕООД на възстановяване на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари