Определение №60562/13.07.2021 по дело №393/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60562

  гр. София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 393 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна (неточно наименована „частна“) жалба на ищцата по делото А. Б. М., чрез пълномощника ѝ адв. Н. Р., срещу решение № 260300/01.10.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 6888/2019 г. на Софийския градски съд (СГС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 516828/25.10.2018 г. по гр. дело № 28995/2017 г. на Софийския районен съд (СРС), е отхвърлен, предявеният от жалбоподателката срещу И. Г. Ж., починала в течение на въззивното производство и заместена от правоприемницата ѝ М. С. Ж., установителен иск по чл. 270, ал. 2 от ГПК за прогласяване нищожност на решение от 24.02.2010 г. по гр. дело № 12957/2009 г. на СГС, решение от 19.03.2013 г. по възз. гр. дело № 4012/2011 г. на Софийския апелативен съд (САС) и решение № 24/12.05.2016 г. по търг. дело № 3135/2013 г. на Върховния касационен съд (ВКС); в тежест на жалбоподателката са възложени разноски по делото.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок, от името (чрез надлежен порцесуален представител) на процесуално легитимирана за това страна по делото, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за нищожност, евентуално – за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 1 и т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на жалбоподателката М. (също чрез процесуалния ѝ пълномощник адв. Н. Р.), като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните въпроси: 1) валидно ли е решение, постановено от незаконно избран състав и съдия-докладчик, в нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ и чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, когато липсва протокол за избор в сайта на ВСС; и 2) на какво основание въззивният съд и всички съдебни състави преди него твърдят наличие на редовен от външна страна частен документ, след като никой съдебен състав не е изискал, видял и установил наличието на годен и редовен от външна страна частен документ, удостоверяващ вземане, който липсва по делата, т.е. някой съдебен състав видял ли е този документ, убедил ли се е, че съществува по делата и в правния мир, за да осъжда. По отношение на първия въпрос от страна на жалбоподателката се сочи допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК, като се поддържа, че по този въпрос имало оскъдна съдебна практика (в тази връзка се сочат решение № 56/03.02.1995 г. по гр. д. № 708/1994 г. на 5-чл. с-в на ВС, решение № 668/15.11.2010 г. по гр. д. № 1790/2009 г. на I-во гр. отд. на ВКС и решение № 355/03.10.2012 г. по гр. д. № 35/2012 г. на I-во гр. отд. на ВКС) и според жалбоподателката е налице нужда „да се дадат разяснения по спорния казус, който не е значим само за касаторката, но има и обществена значимост“. Също във връзка с първия въпрос, жалбоподателката твърди и че обжалваното въззивно решение било в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), но без да сочи конкретно решение на последния. По отношение на втория въпрос жалбоподателката не е навела никое от допълнителните основания по т. 1, т. 2 или т. 3 на чл. 280, ал. 1 от ГПК, като поддържа, че този въпрос е „значим и съществен за изхода на делото и за Истината“, както

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари