Определение №60562/21.10.2021 по дело №33/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60562

  София, 21.10.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. закрито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 33 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „Визита Трейд Къмпани”ООД срещу Решение № 250 от 19.08.2020 год. по т.д.№ 314/2020 год. на Пловдивския апелативен съд.

  Въззивното решение е постановено по жалбата на „Визита Трейд Къмпани”ООД срещу тази част от Решение № 372 от 01.07.2019 год. по т.д.№ 308/2015 год. на Пловдивския окръжен съд с която е бил отхвърлен предявеният от „Визита Трейд Къмпани”ООД срещу “Г. фрателли”АД иск с правно основание чл.26 ал.2 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор от 10.06.2008 год., материализиран с нот.акт № 86 т.2 на нотариус с рег.№ 473 с който е учредена ипотека върху недвижим имот, представляващ стопански двор с площ 3600 кв.м. - УПИ III-30016 по плана на с. Белащица. Като е счел жалбата за неоснователна, съставът на ПАС е потвърдил първоинстанционния акт в обжалваната му част.

  В сключения на 10.06.2008 год. договор за заем се сочи, че заемодателят “Г. фрателли”АД е предоставил на заемателя „Визита”ООД сумата 253000 евро и ще предостави на заемателя „Визита Трейд Къмпани”ООД сумата 250000 евро с цел закупуване на диворастящи гъби. За обезпечаване на задължението по двата заема, „Визита Трейд Къмпани”ООД се е съгласил да учреди договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ 3600 кв.м., съставляващ стопански двор в с. Белащица, ведно с построения в него хладилен склад. Договорът за ипотека е материализиран в посочения по-горе нотариален акт.

  Твърдението на ищеца е, че договорът за учредяване на ипотека е нищожен, поради липса на предмет, тъй като вземанията всъщност не представляват парични заеми, а уреждат предходни търговски взаимоотношения между страните; сумата от 253000 евро не е предоставяна като паричен заем и е била погасена от длъжника, а сумата от 250000 евро не е била предоставена. Х. склад бил движима вещ и освен това принадлежал на трето лице.

  За да отхвърли иска в частта за поземления имот, Пловдивският окръжен съд е приел, че ипотечният договор не е нищожен, като обезпечаващ бъдещо задължение; налице е пълна индивидуализация както на вземанията, така и на имуществото, което се предоставя за обезпечаването им. Зачел е СПН създадена със съдебно решение относно собствеността на хладилния склад и по отношение на него искът е уважен. Като необжалвано, решението на ПОС е влязло в сила в тази му част.

  Сезиран с въззивната жалба на ищеца, съставът ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари