Определение №60561/29.06.2021 по дело №3821/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60561

  гр. София, 29.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3821 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на П. П. А., чрез адв. С. А., против въззивно решение № 195/03.08.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 172/2020 г. по описа на Окръжен съд – Добрич, с което, като е потвърдено решение № 170/29.11.2019 г. по гр. д. № 352/2019 г. на Районен съд – Каварна, е отхвърлен предявения от жалбоподателката иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване, че не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата 6 750, 86 лв. по фактура № [ЕГН]/30.05.2019 г., представляваща стойността на потребена ел.енергия за периода 16.05.2017 г. - 15.05.2018 г. за обект, находящ се в [населено място], [улица].

  В изложението си жалбоподателката се позовава на основанията по чл.280, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2, предл. 3-то ГПК и сочи, че са налице предпоставки за допускане на касационния контрол по въпросите: 1) за правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметката на потребителя за минал период, без да е установено виновно поведение на потребителя и без да е установен периода на неотчитане или неточно отчитане на ел.енергия, респ. без да е доказан размера на неотчетената ел.енергия; 2) налице ли е правно основание за корекция на сметка на потребителя, при констатирано неточно или неизправно измерване на потребена ел.енергия при липса на ред за извършване на проверка, който ред е част от основанието за корекция; 3) достатъчна гаранция ли е исковото производство за равенство на страните и за защита на добросъвестните крайни потребители, при липса на специална регламентация на процедурата и начина на преизчисляване на ел. енергия поради грешки в отчитането; 4) кой закон е приложим при споровете между абонатите и енергийните дружества - специалният ЗЕ или общият закон - ЗЗД. Основанието по чл. 280, ал. 2, предл. 3-то ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение - се обосновава с доводи за допуснати от съда нарушения на материалния и процесуалния закон и за необоснованост на съдебния акт.

  Ответникът по жалбата – „Енерго-Про Продажби“ АД, представляван от адв. Л. М., в писмен отговор изразява становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол и за неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира следното:

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че ищцата е в договорни отношения с ответника като потребител на електроенергия. На 15.05.2018 г. е извършена проверка на средството за търговско измерване (СТИ) на доставяната в обекта на ищцата електроенергия, при която е съставен констативен протокол № 1104531/ 15.05.2018 г. Електромерът е демонтиран и изпратен за експертиза в БИМ. При проверката е установено (констативен протокол № 851/13.05.2019 г. на БИМ), че отсъстват механични дефекти по кутията, клемите и клемния блок, електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на ел.енергия. Посочено е, че при софтуерно четене е установена „външна намеса в тарифната схема на електромера и наличие на преминала енергия в тарифа ТЗ - 037186,1 кВТч, която не е визуализирана на дисплея“. Въз основа на данните от експертизата ответникът e извършил корекция на сметката за доставената в обекта на ищцата електроенергия за периода 16.05.2017 г. - 15.05.2018 г., за което е издадена фактура № [ЕГН]/30.05.2019 г. за сумата 6 750, 86 лв. със срок за плащане до 10.06.2019 г. Обсъждайки събраните по делото доказателства, както и заключението на назначената във въззивното производство съдебно-техническа експертиза, съдът е посочил, че в случая

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари