Определение №60560/29.06.2021 по дело №1296/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60560

  ГР. София, 29. юни 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение в закрито заседание на 9.06.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №1296/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на ЕТ „Велико Иванов – Вики 45”, гр. Сливен срещу въззивното решение на Окръжен съд Сливен по гр.д. №595/20 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е отхвърлен за разликата над 278,81 лв. до пълния претендиран размер от 8 989,40 лв. предявеният от касатора срещу П. К. иск по чл.203, ал.1 КТ – за връщане на сума, която касаторът е платил за погасяване на глоба, наложена лично на ответника в качеството му на шофьор на тежкотоварен автомобил в ищцовото предприятие, за констатирано нарушение.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 ГПК по въпроси от предмета на спора относно отговорността на работодателя и на работника за наложена на последния като шофьор на автомобил глоба за нарушаване на разпоредбите при преминаване през граничните пунктове. Сочи, че по тези въпроси въззивното решение противоречи на практиката на ВКС – р. по гр.д. №3502/17 г. на четвърто г.о. и р. по гр.д. №111/2017 г. на четвърто г.о.

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: Въззивният съд е отхвърлил иска като е приел, че между страните са съществували трудовоправни отношения, по силата на които ответникът е заемал длъжност „шофьор на товарен автомобил” при ищеца. Спорното правоотношение по повод наложената на шофьора глоба възникнало при извършване на възложената му работа – изпълнение на курс до Италия. Според въззивния съд в случая не може да се ангажира отговорността на работника по чл.203, ал.1 КТ. По делото няма данни вредата да е причинена от работника умишлено или да е резултат от престъпление. Затова ответникът може да носи само ограничена имуществена отговорност по чл.206, ал.1 КТ.

  При тези изводи на въззивния съд ВКС намира, че следва да допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставените от касатора два правни въпроса от предмета на спора: лична отговорност ли носи работник / шофьор/, извършващ превоз на товари в чужда страна и нарушил разпоредбите за преминаване през граничните пунктове или това е отговорност на работодателя? Когато ЕТ – собственик на МПС, превозващо товари, заплати по искане на работника – шофьор наложената на последния глоба, за да не бъде задържан и осъден на лишаване от свобода, чужд дълг ли плаща или задължения на фирмата?

  Обжалването следва да се допусне на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК, поради твърдяното от касатора противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС – посочените по –горе решения по чл.290 ГПК, както и служебно известната на ВКС трайна практика на съдилищата, обобщена в опр. по гр.д. №191/11 г. на трето г.о. на ВКС.

  Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Сливен по гр.д. №595/20 г. от 27.01.21 г.

  Указва на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на жалбата в размер на 176,97 лв. в едноседмичен срок от съобщението и в същия срок да представи вносен документ. В противен случай жалбата подлежи на връщане.

  След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване в о.з. или прекратяване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари