Определение №60559/29.06.2021 по дело №3444/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60559

  гр. София, 29.06.2021 година

  Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от председателя Светла Димитрова гр.д. № 3444/2020 г. по описа на Четвърто гражданско отделение и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 104253 от 21.08.2020 г. от М. С. С. от [населено място], чрез адв. Л. П. от АК-Враца, против въззивно решение № 100198 от 22.07.2020 г., постановено по в. гр.д. № 469/2019 г. на Великотърновския апелативен съд, ГК, с което като е потвърдено решение № 137/21.06.2019 г. на Ловешкия окръжен съд, постановено по гр.д. № 64/2019 г., Прокуратурата на Република България е осъдена, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, да заплати на М. С. С. обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от 4 000 лв., претърпени в резултат на воденото срещу него наказателно производство с обвинение за престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, за което е бил признат за невиновен и оправдан като искът за разликата до пълния претендиран размер от 30 000 лв., е отхвърлен.. Първоинстанционното решение в частта му, с която на касатора е присъдено обезщетение за имуществени вреди, причинени в резултат на незаконното обвинение, като необжалвано е влязло в сила. Релевират се касационните отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложение на основанията за допускане до касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа, че в така постановеното решение, с което е отхвърлен предявеният иск за разликата от 4 000 лв. до 30 000 лв., въззивният съд се е произнесъл по обуславящи правни въпроси, които счита, че са решени в противоречие със задължителната практика на ВС и ВКС, както и с установената практика на ВКС – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Твърди, че въпросът за приложението на обществения критерий за справедливост в чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди, причинени от незаконно наказателно преследване и процесуалните задължения на съда да обсъди конкретните обстоятелства от значение за неговото определяне, е разрешен в противоречие с указанията, дадени с ППВС № 4 от 23.12.1968 г. раздел ІІ и ТР № 3/22.04.2005 г. на ОСГК на ВКС, т. 11, както и в противоречие с постановените от ВКС по реда на чл. 290 ГПК, а именно: решение № 554/2012 г. по гр.д. № 266/2012 г., IV г.о., решение № 263 от 21.03.2017 г. по гр.д. № 627/2016 г., IV г.о., решение № 70 от 29.03.2016 г. по гр.д. № 5257/2015 г., IV г.о., решение № 251 от 21.12.2015 г. по гр.д. № 812/2015 г., IІІ г.о., решение № 61 от 28.04.2016 г. по гр.д. № 4546/2015 г., IІІ г.о., решение № 11 от 27.01.2014 г. по гр.д. № 3684/2013 г., IІІ г.о., решение № 532 от 24.06.2010 г. по гр.д. № 1650/2009 г., IІІ г.о., решение № 439 от 14.12.2012 г. по гр.д. № 1730/2011 г., IV г.о., Касаторът поставя и въпроса - задължен ли е въззивният съд в мотивите към решението да обоснове последното като обсъди всички доводи и възражения, наведени във въззивната жалба, по който въпрос сочи противоречие на въззивното решение с приетото в ТР № 1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС, т. 19 и решение № 63 от 17.07.2015 г. по т.д. № 674/2014 г., IІ т.о. Касаторът се позовава и на основанието за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните правни въпроси – за приложението на чл. 172 ГПК и по-конкретно – каква е процесуалната стойност в производството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари