Определение №60559/12.07.2021 по дело №1264/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60559

  София, 12.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1264 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Х. К. Ю., чрез особения представител адв. В. Д., против решение № 11944 от 31 август 2020 г., постановено по гр.д. № 6307/2018 г. по описа на апелативния съд в [населено място], в частта му, с която се потвърждава решение № 3961 от 15 юни 2018 г., постановено по гр.д. № 657/2016 г. по описа на Софийския градски съд, в частта му, с която предявеният от Г. С. И., с адрес в [населено място], иск за осъждането на Х. К. Ю., с адрес в [населено място], да му заплати обезщетение за причинени неимуществени вреди – претърпени болки и страдания от телесно увреждане при удар с врата на 19.01.2011 г., е уважен в размер на 15000 лева, ведно със законната лихва от същата дата, и в тежест на касатора са присъдени разноски.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Основното оплакване на касатора е за основаване на изводите на съда главно върху свидетелски показания, които са за производни сведения, а не са резултат на лично възприятие на разпитаните свидетели; съдът е кредитирал производни показания, приемайки ги за преки, и неоснователно не кредитира преки възприятия на друг свидетел. Мотивите на съда са вътрешно противоречиви. Ищецът не е извършил пълно главно доказване на основните елементи от фактическия състав на чл. 45 ЗЗД – установяване на дееца и причинно-следствената връзка; не е установено, че твърдяното увреждане е в резултат от удар от врата, както и че е извършено от касатора; за деянието на касатора няма влязла в сила присъда, поради което не може да се твърди, че касаторът е извършил противоправно деяние. Претендираните вреди са недоказани по размер – в епикризата е посочено, че ищецът не е имал оплаквания и е изписан в добро общо състояние, не са предвидени препоръки за пациента, свързани с трудовата му дейност. Ищецът сам се е лишил от социални контакти и трудова дейност, като трудовото му правоотношение е прекратено поради нежелание да посещава работното място. Присъдените неимуществени вреди в размер на 15000 лева не са в справедлив и адекватен размер, отговарящ на степента и интензитета на претърпените от ищеца вреди. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се поставя правен въпрос в приложното поле на чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК. Поддържа се и очевидна неправилност на решението.

  Ответникът Г. С. И., с адрес в [населено място], представляван от адв. М. Т., в отговор на касационната жалба оспорва изложените оплаквания срещу въззивното решение.

  Срещу същото въззивно решение, но в частта му, с която е отхвърлен искът на Г. С. И. против Х. К. Ю. да му заплати обезщетение за причинени неимуществени вреди – претърпени болки и страдания от телесно увреждане при удар с врата на 19.01.2011 г., в разликата между присъдената сума от 15000 лева и претендирания размер от 60000 лева, е подадена касационна жалба от Г. С. И., с адрес в [населено място], представляван от адв. М. Т..

  В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е нищожно, недопустимо и неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Заявено е, че според данните по делото Ю. виновно е извършил противоправно действие, като с цел да навреди, умишлено силно ритнал с крак вътрешната врата на къщата, при което касаторът бил ударен силно с вратата, съборен на земята от удара и получил счупване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари