Определение №60558/29.06.2021 по дело №3519/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60558

  София, 29.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІІІ г.о.в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 3519 от 2020г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от Ж. К. С. срещу решение № 150 от 22.06.20г. по в.гр.дело № 1192/20г.на Старозагорския окръжен съд,с което е потвърдено решение № 144 от 17.12.19г.по гр.дело № 444/19г.на Районен съд – Гълъбово.С него са отхвърлени исковете за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл.344 ал.1 т.1и т.2 КТ, предявени от същата страна против „Ей и Ес Марица Изток-1“ЕООД.

  Жалбоподателката поддържа,че е налице основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване по следните правни въпроси: 1.Налице ли е реално съкращаване в щата,когато трудовите функции на съкратената длъжност са били системно възлагани за изпълнение на друг служител, който заема друга длъжност, но изпълнява и трудовите функции на съкратената длъжност; 2.Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по оплакването ,което е въведено във въззивната жалба без правна квалификация, касаещо правилността на първоинстанционното решение.

  В отговор по чл.287 ГПК ответникът по жалбата счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като направи преценка за наличие на предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК, приема за установено следното:

  С обжалваното решение въззивният съд е приел, че заповед № 11 от 28.06.19г.на управителя на ответното предприятие, с която е прекратено трудовото правоотношение с ищцата Ж. К. С., на длъжност „ административен асистент“, на основание чл.328 ал.1 т.2 КТ поради съкращаване на щата, считано от 29.06.19г.,е законосъобразна. Изложени са съображения,че е налице реално съкращение в щата – в новото щатното разписание са били премахнати съществуващите две щатни бройки за процесната длъжност.Прието е, че не е налице сходство между основните трудови функции на останалата на работа М. М. на длъжност „старши оператор на гумено – лентова транспортна система“ и заеманата от ищцата длъжност „административен асистент“,поради което за работодателя не е съществувало задължение да извърши подбор между двете.В тази връзка е приет за неоснователен и доводът на ищцата,че със заповед от 1.07.19г.трудовите функции, изпълнявани от нея са възложени на останалите двама служители – М. М. и Н. Д..Посочено е,че цитираната заповед не е издавана от работодателя, а от трето за делото юридическо лица „Ей и Ес Марица –изток 1 Сървисиз“ЕООД и съответно е неотносима.По отношение на служителката Д. е прието,че същата е била в отпуск поради бременност и раждане на дете и се е ползвала от абсолютна законова закрила съгласно императивната разпоредба на чл.333 ал.6 КТ и затова трудовото й правоотношение не е прекратено.

  Не е налице основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на въззивното решение до касационен контрол.Поставеният от жалбоподателката въпрос : Налице ли е реално съкращаване в щата, когато трудовите функции на съкратената длъжност са били системно възлагани за изпълнение на друг служител, който заема друга длъжност, но изпълнява и трудовите функции на съкратената длъжност, не е разрешен в противоречие с приложеното решение № 334 от 19.12.13г.по гр.дело № 1241/12г.на Четвърто г.о. на ВКС.В него е прието,че основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ - съкращаване на щата, е налице само при реално премахване от щатното разписание на длъжността или на част от щатните бройки за нея, когато не само е премахната длъжността като щатна бройка, но и когато трудовата функция е престанала да съществува като съдържание на отделна длъжност. При т. нар. фиктивно съкращаване на щата, когато се премахва длъжността като наименование, но се запазва трудовата й функция в съществените й права и задължения като съдържание на новооткрита длъжност, уволнението на посоченото основание

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари