Определение №60557/28.06.2021 по дело №4112/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60557

  София 28.06.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 4112/2020 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. Д. Г. и Г. Д. Г., двамата от [населено място], подадена от пълномощника им адвокат И. А., срещу решение №V-109 от 10.08.2020 г. по в. гр. дело №1189/2019 г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която е обезсилено решение № 60 от 08.03.2019 г. по гр. дело №455/2018 г. на Районен съд – Айтос за прогласяване нищожност на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД /поради невъзможен предмет/ договор за дарение, обективиран в НА № 8, т.I, д. № 11 от 26.01.1975 г. на Районен съд Айтос, с който Д. Г. Д. е дарил на Н. Д. В. стая и кухня в западната страна на първи етаж със западно изложение, със самостоятелен вход от източна страна на жилищната сграда за първи етаж, изградени в дворно място, съставляващо поземлен имот № 3431 в кв.201 по плана на [населено място], при граници: от двете страни - [улица], ... и ..., с реално ползване на югозападната част от него, за който поземлен имот е отреден УПИ ... в кв... по плана на [населено място], целият с площ от 378 кв.м. Съгласно посоченото в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба, въззивното решение се обжалва и в частта, с която е обезсилено решение № 60 от 08.03.2019 г. по гр. дело №455/2018 г. на Районен съд Айтос за признаване за установено по отношение на Н. Д. В. и В. В. Н., че Г. Д. Г. и Н. Д. В. са съсобственици всеки на по 1/4 ид.ч. от дворно място, съставляващо поземлен имот № ... в кв.... по плана на [населено място], при граници: от двете страни- [улица], ... и ..., с реално ползване на югозападната част от него, за който поземлен имот е отреден УПИ ... в кв.... по плана на [населено място], целият с площ от 378 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 8 кв.м. - придаваемо място, при гpaници на УПИ: от двете страни- улица, УПИ ..., УПИ ... и УПИ ...- за жилищна сграда и поща, ведно с 1/2 идеална част от първи жилищен етаж от построената в имота двуетажна масивна жилищнa сграда със самостоятелни входове за всеки етаж, с площ от 67,20 кв.м., при граници на целият етаж: от четири страни външни зидове, както и ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху терена, по силата на наследствено правоприемство по чл.5, ал.1 ЗН.

  Ответниците Н. Д. В. и В. В. Н., двете от [населено място], чрез пълномощника си адвокат Ж. А., оспорват касационната жалба.

  Въззивният съд е приел, че първоинстанционното решение е недопустимо. Районният съд се е произнесъл по два иска, които не са били предявени от ищците. Първият от тях е за нищожност на основание чл. 26, ал. 2, предл. 1 ЗЗД /поради невъзможен предмет/ на договор за дарение, обективиран в НА № ..., т..., д. № ...от 26.01.1975 г. на Районен съд Айтос, с който Д. Г. Д. е дарил на Н. Д. В. стая и кухня в западната страна на първи етаж със западно изложение, със самостоятелен вход от източна страна на жилищната сграда за първи етаж, изградени в описания по-горе недвижим имот. Ищците са се позовали на нищожността на този договор поради невъзможен предмет, но единствено като възражение по делото, изключващо правата, които ответниците черпят от тази сделка. Правилно районният съд е разгледал това възражение в мотивите

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари