Определение №60556/12.07.2021 по дело №561/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60556

  гр. София 12.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 561/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от В. О. П., подадена чрез адв. В. Щ., против въззивно решение № 261181/12.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 11511/2019 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 63127/12.03.2019 г. по гр. д. № 11590/2018г. на Софийски районен съд в обжалваната част, с която са отхвърлени предявените от В. О. П. против „Евро Алианс Тунели” АД искове по чл. 215 КТ и чл. 86 ЗЗД за заплащане на сумата от 78 194,24 лв. /левова равностойност на 39 980,08 евро/, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба 19.02.2018 г. до изплащането й, представляващи неплатени дневни командировъчни пари за периода от 09.02.2015 г. до 31.12.2015 г. и сумата от 10 390,77 лв., представляващи обезщетение за забава на плащането на главницата от 78 194,24 лв. за периода от 09.02.2015 г. до 31.12.2017 г. и са присъдени съдебни разноски.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за недопустимост, неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и уважаване на предявените искове.

  В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване, жалбоподателят се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. „Дали задължително трябва да са налице дадени кумулативните предпоставки за осъществяване на командироване на работник или служител на дружеството на място на работа, което се намира извън седалището на дружеството за повече от 30 дни, а именно – наличие на взаимно съгласие между страните по трудовия договор и характера на работата за осъществяване на трудовата дейност по трудовия договор?” и 2. „Дали задължително трябва да са налице дадени кумулативните предпоставки за изплащането на дневните командировъчни пари – работникът или служителят да изпълнява трудови задачи извън мястото на работа по седалище на дружеството – работодател и то да се намира извън неговото постоянно местоживеене?”, за които твърди, че са значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Поддържа и, че решението е вероятно недопустимо и очевидно неправилно – основания по чл. 280, ал. 2, предл. второ и трето ГПК.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касационната жалба „Евро Алианс Тунели” ЕАД /предишно АД/, в който излага съображения, че не са налице предпоставките за допускане до касационно обжалване, а по същество жалбата е неоснователна.Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на ІV гражданско отделение, за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна с правен интерес да обжалва постановения съдебен акт, срещу въззивно решение, което съгласно чл. 280, ал. 3, т. 3 ГПК е с допустим предмет на касационно обжалване, поради което е процесуално допустима.

  По делото е установено, че за процесния период от 09.02.2015 г. до 31.12.2015 г. страните са били обвързани от валидно правоотношение по трудов договор, съгласно който ищецът е работил при ответника на длъжността „геолог” с посочено в трудовия договор място на работа: „Република Сърбия”, [населено място] хан, обект: изграждане на магистрала Е 75, отсечка Грделица-Царичина долина, Лот 3 тунел „Предеяне” и отсечка Царичина долина-В. хан, Лот 4, тунел „Манайле” с основно трудово възнаграждение от 1000 лв. и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6 % за всяка година трудов стаж, платимо до края на месеца следващ този, за който се дължи, при 8-часов работен ден. С допълнително споразумение между страните,считано от 01.04.2015 г. е определено мястото на работа на ищеца - „Евро

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари