Определение №60555/12.07.2021 по дело №311/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60555

  София, 12.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 311 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на З. И. М., с адрес в [населено място], представлявана от адв. С. Д., против въззивно решение № 260036 от 14 октомври 2020 г., постановено по в.гр.д. № 365/2020 г. по описа на окръжния съд в [населено място], с което е потвърдено решение № 142 от 7 февруари 2020 г., постановено по гр.д. № 3067/2019 г. по описа на районния съд в [населено място], с което е отхвърлен предявеният от М. срещу „Електроразпределение Север” АД иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за приемане за установено по отношение на дружеството, че М. не дължи сумата от 6825,62 лева, представляваща цена на начислено количество електрическа енергия за периода 01.07.2016 г.- 27.05.2019 г. в размер 38573 кВт/ч по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „Д”, ап. 2.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е постановено в противоречие с решение № 104 по т.д.№1671/2015 г. на ВКС, I т.о., относно предпоставките за извършване корекция на сметка на потребител. Доколкото към датата на извършване на проверката не била налице промяна в нормативната уредба от по-висока степен спрямо действащите Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), то практиката по предходните правила била приложима и към настоящия случай. Поддържа се, че към дата на извършване на проверката липсвали действащи общи условия съобразно разпоредбите на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл.104а, ал. 2, т. 5 от Закона за енергетиката. Приложими били общите условия от 2007 г., които обаче не били съобразени с изискванията в посочените му текстове на Закона за енергетиката, в сила от 2012 г., според които общите условия задължително трябва да предвиждат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Поради това касаторката счита, че електроразпределителното дружество не може да пристъпи към корекция на сметката на потребителя, ако не е предвиден ред и процедура за уведомяване на клиентите в общите условия при започната процедура по корекция на сметката, каквато липсвала в действащите общи условия на „Електроразпределение Север” АД от 2007 г. Било налице нарушение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1 ПИКЕЕ относно периода на корекцията, началото на който следвало да е 10.02.2016 г. – датата на монтажа на електромера, което се отразявало и на правилността на остойностяването на количествата електрическа енергия, поради което процесната сума била завишена и неточна. Неправилното изчисляване на тази сума водело до извод за нейната недължимост. В тази връзка неправилен бил изводът на въззивния съд, че оплакванията относно определянето на периода на корекцията били преклудирани. Освен това не били обсъдени всички доводи на ищцата, изложени в исковата молба и въззивната жалба. Твърди се, че не е било спазено изискването на чл. 662, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, според което всички тарифи следва да бъдат визуализирани на дисплея и видими за потребителя. Това неизпълнение на нормативно задължение от страна на електроразпределителното дружество имало за последица невъзможността да се пристъпи към корекция на сметка, тъй като въпросната разпоредба се съдържа в нормативен акт от по-висока степен спрямо ПИКЕЕ, а към корекция можело да се премине само ако са спазени всички нормативни изисквания. Така се ограничавали и правата на потребителя да се запознае с данните на електромера по всяко време и да сигнализира за отклонения в същите.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари