Определение №60554/09.07.2021 по дело №4050/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Възможно ли е съдът да постанови решение, което е в противоречие с уговорките на страните в сключения между тях договор, който съгласно разпоредбата на чл. 20а, ал. 1 ЗЗД има силата на закон за тях?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд - четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 31 май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело № 4050 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ответника СД „Стела.-91 – К. и сие” [населено място], чрез адв.С. Г. и адв. М. К. срещу решение № 4664/31.07.2020 г. по гр.дело № 15049/2019 г. на Софийски градски съд, с което е отменено изцяло решение от 30.07.2019 г. по гр.дело № 2012/2019 г. на Софийски районен съд и вместо това е осъден СД”Стела-91- К. и сие” [населено място] да предаде на Й. И. Д. държането на недвижим имот, представляващ магазин № .... в партера на ниското тяло на жилищната сграда с лице към [улица]със застроена площ от 22.42 кв.м., състоящ се от търговско помещение и сервизен възел. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и се постанови друго, с което предявеният иск с правно основание чл.233,ал.1 ЗЗД се отхвърли.

Мотиви

В изложението са формулирани въпросите: 1. Възможно ли е страните по договор за наем на недвижим имот, следвайки принципа на свобода на договарянето по чл.9 ЗЗД да дерогират действието на диспозитивната норма на чл.236,ал.1 ЗЗД спрямо своето правоотношение с изрична уговорка за това в съдържанието на самия договор за наем? Въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. 2. При спор относно прилагане на договорна клауза, която е ясна, точна и недвусмислена, необходимо ли е съдът да тълкува действителната воля на страните съгласно правилото на чл.20 ЗЗД? 3. Може ли чрез тълкуване на договора съдът да измени договореното между страните и да създаде или измени права, които страните не са уговаряли в договора и в същото време да пренебрегне изрично уговорени между страните договорки? 4. Възможно ли е съдът да постанови решение, което е в противоречие с уговорките на страните в сключения между тях договор, който съгласно разпоредбата на чл.20а,ал.1 ЗЗД има силата на закон за тях? Втори, трети и четвърти въпроси са решени в противоречие с практиката на ВКС. В изложението се поддържа очевидна неправилност на обжалваното решение.

Ответникът по касационната жалба Й. И. Д., чрез адв.Е. В. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че жалбата е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК, от легитимирана страна, срещу въззивно решение, подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

С обжалваното въззивно решение Софийски градски съд се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл.233,ал.1 ЗЗД.

От фактическа страна е прието за установено, че с договор за наем, сключен на 08.05.2009 г. И. Д. като наемодател е отдал на СД „Стела-91-К. и сие” като наемател за временно и възмездно ползване недвижим имот, находящ се в [населено място],[жк], [улица], представляващ магазин ..... в партера на ниското тяло на жилищната сграда с лице откъм [улица]със застроена площ от 22,42 кв.м., състоящ се от търговско помещение и сервизен възел при съседи: фитнес салон, стълбище, апартамент .... и [улица]за срок от три години, считано от 16.02.2009

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари