Определение №60554/28.06.2021 по дело №1237/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60554

  гр. София

  28.06. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 1237 от 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Е. Б. А., чрез адв. А. А.-Т., срещу въззивно решение № 5 от 13.01.2021 г. по в. гр. д. № 976/2020 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което е потвърдено Решение № 5667/13.07.2020 г. по гр. д. № 626/2020 г. на Районен съд – Благоевград и Е. Б. А. е осъдена да заплати на ответната община деловодни разноски в размер 300лв. С първоинстанционния съдебен акт са отхвърлени предявените от Е. Б. А. против Община Благоевград искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т.3 от КТ за признаване за незаконно уволнението на ищцата, извършено със Заповед № 37/07.02.2020 г. на кмета на Община Благоевград, за възстановяването й на работа на заеманата от нея длъжност преди уволнението – младши експерт „Образование“ в Дейност „Други дейности в образованието“ в Община Благоевград и за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 4680,00 лева за оставането й без работа поради незаконно уволнение за период от 6 месеца след 10.02.2020 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Със същото решение ищцата е осъдена да заплати на Община Благоевград деловодни разноски в размер 100лв.

  В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на решението поради допуснато нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания по чл. 281, т. 2 и т. 3 ГПК. Искането е за неговата отмяна, евентуално – за връщане на делото за ново разглеждане.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване касаторът поддържа наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК и по чл. 280, ал. 2 ГПК по въпросите: 1. Включена ли е в компетентността на главния секретар на община възможността да утвърждава длъжностните характеристики на работници и служители в общината, назначени на трудово правоотношение, или това е от изключителна компетентност на кмета на общината?; 2. Задължена ли е въззивната инстанция да изготви доклад по делото, когато първоинстанционният съд е пропуснал да укаже на ищеца по делото, че негова е тежестта от доказването на наличието на злоупотреба с право от страна на работодателя, доколкото в проектодоклада и окончателния доклад, изготвен от първоинстанционния съд, липсват указания към ищцата в горния смисъл?; 3. Следва ли въззивната инстанция да изготви доклад и при наведени доводи от страна на ищцата /жалбоподател/ във въззивната жалба относно наличието на злоупотреба с право по смисъла на чл. 8, ал. 1 от КТ, въззивният съд да допълни доклада си, като й укаже, че носи доказаталествената тежест от установяване на фактите, на които основава възражението си за незаконосъобразност на прекратяване на трудовото правоотношение?; 4. При установяване и откриване на нововъзникнали обстоятелства, които не са били известни или не са съществували към датата на приключване на съдебното дирене във въззивната инстанция и излагането на доводи в тази насока относно наличието на злоупотреба с право по смисъла на чл. 8, ал. 1 от КТ и пред касационната инстанция води ли до явна несправедливост на обжалваното решение? Не излага обосновка за основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК, а единствено сочи, че решението е недопустимо и очевидно неправилно. Прилага следните решения на ВКС: решение № 457/10.12.2015 г. по гр. д. № 3455/2015 г. на ВКС, IV г. о. и решение № 147/08.05.2014 г. по гр. д. № 5659/2013 г. на ВКС,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари