Определение №60552/25.06.2021 по дело №3734/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За размера на обезщетението и критерия за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на десети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело № 3734 по описа за 2020год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба от прокурор от Апелативна прокуратура – София и като представител на Прокуратура на Република България, срещу решение от 01.07.2020г., постановено по гр.д.№4911/2019г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение от 13.08.2018г. по гр.д.№2843/2017г. на Софийски градски съд за уважаване на предявения от К. Д. Р. срещу Прокуратура на РБългария иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ в размер на сумата 10 000лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.10.2015г. до окончателното й изплащане.

Касаторът счита, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата К. Д. Р., чрез процесуален представител адв.Георгиева, оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване в писмен отговор.

Постъпила е касационна жалба от К. Д. Р., чрез процесуален представител адв.Георгиева, срещу решение от 01.07.2020г., постановено по гр.д.№4911/2019г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение от 13.08.2018г. по гр.д.№2843/2017г. на Софийски градски съд за охвърляне на предявения от К. Д. Р. срещу Прокуратура на РБългария иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ в останалата част до претендирания размер от 70 000лв.

Касаторът счита, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.3 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК – очевидна неправилност, за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.

Ответникът по жалбата Прокуратура на Република България не взема становище по жалбата.

Касационните жалби са подадени в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирани страни, които имат интерес от обжалването и са процесуално допустими.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение в частта, в която ответникът - Прокуратурата на Република България е осъден да заплати на К. Д. Р. на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконно образувано и водено срещу ищеца наказателно производство за извършено престъпление по чл. 387, ал. 3 НК във вр. ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК, за което е бил оправдан с присъда от 09.02.2015 г., постановена по н.о.х.д. № 9556/2014 г. от Софийски районен съд, влязла в сила на 20.10.2015 г., ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на оправдателната присъда - 20.10.2015 г., до размер на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, както и в частта, в която предявеният от К. Д. Р. против Прокуратурата на Република България главен иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е отхвърлен, за разликата над уважения /10 000 лева/ до пълния предявен размер от 70 000 лв.

Въззивният съд е посочил, че в разглеждания случай по отношение на ищеца е било образувано наказателно производство за извършено престъпление по чл. 387 НК, ал. 3 във вр. с ал. 1, което не е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК.

Наказателно преследване е продължило пет години, като се е осъществило както в досъдебната фаза, в която единствено прокурорът е осъществявал функциите по ръководство и решаване, така и в съдебната фаза, в която е осъществявал обвинителната функция и функцията по надзор за законност.

Съдът е обосновал, че осъществяването на посочените процесуални функции от прокурорите обосновава качеството на надлежен ответник

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари