Определение №60551/08.07.2021 по дело №1238/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 8 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60551

  гр. София 08.07.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 26.05.2021 (двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1238 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 31 174/08.02.2021 година, подадена от Община Сандански, против решение № 12 345/18.11.2020 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 4-ти състав, постановено по гр. д. № 1178/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Софийския апелативен съд е изменил първоинстанционното решение № 5276/05.12.2019 година, поправено с решение № 238/17.01.2020 година, двете на Окръжен съд Благоевград, постановени по гр. д. № 126/2019 година, в резултат на което Община Сандански, на основание чл. 49 от ЗЗД, е осъдена да заплати на К. И. Ч. сумата от 30 000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, вследствие на травматично увреждане-пертрохантерно открито счупване на горната част на дясната бедрена кост, настъпило на 09.12.2018 година, при спъване и падане в необезопасена дупка на улицата пред дома му в [населено място], заедно със законната лихва от датата на увреждането-09.12.2018 година до окончателното плащане на сумата.

  В подадената от Община Сандански касационната жалба се излагат доводи за това, че решението на Софийския апелативен съд е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело и до необосноваността му. Поискано е същото да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, с указания за точното прилагане на закона и поставяне на допълнителна задача на вещото лице офталмолог, което да отговори на въпроса дали установеното нарушение на зрението на Ч. може да е причина и дали е допринесло за падането му. Изложени са съображения за това, че изводът на въззивният съд, че не са налице предпоставките за намаляване на определеното обезщетение по реда на чл. 51, ал. 2 от ЗЗД е неправилен. Оспорват се изводите на съда, че не е установено поведение на Ч., което да е допринесло за настъпването навредите, а влошеното му зрение представлявало състояние, а не поведение, поради което не можело да се говори за съпричиняващо поведение. Твърди се, че този извод противоречи на събраните по делото доказателства, както и че въззивният съд неправилно е изменил последният обобщаващ въпрос към изслушаната пред въззивната инстанция съдебномедицинска експертиза, с което съществено е изменил насоката на въпроса. Също така се твърди, че съставът на Софийския апелативен съд не е обсъдил отговорите на посочения въпрос, заедно и във връзка с отговорите на вещото лице по другите поставени му въпроси. Изложени са съображения за констатациите на вещото лице относно зрението на К. И. Ч., като въз основа на тях е направени извод, че именно зрението на ответника по касацията е било причината той да не види дупката на пътя и за това, тръгвайки сам, без да изчака дъщеря си и без да използва помощно средство се е поставил в опасност и е допринесъл за настъпването на вредите. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, пр. 3 от ГПК за допускане на обжалваното решение до касационен контрол.

  Ответникът по касационната жалба К. И. Ч. е подал отговор на същата с вх. № 31 789/24.02.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 12 345/18.11.2020 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 4-ти състав, постановено по гр. д. № 1178/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари