Определение №60550/25.06.2021 по дело №1196/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60550

  гр. София, 25.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 1196/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Етажна собственост на сградата на „Флоримонт Хайтс“ с административен адрес гр. Банско, местност „Грамаде“, имот 011014, представлявана от Е. П. - управител, чрез адв. Б. против решение № 903487 от 03.08.2020 г. по гр. дело № 59/2020 г. на Окръжен съд - Благоевград.

  Ответниците С. Х. М. и С. Д. У. не са подали отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК и не изразяват становище по жалбата.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение в частта, с която е отменено решение № 2689/05.06.2019 г. по гр. д. № 1358/2017 г. на Районен съд - Разлог в уважената част на исковете с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 38, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), предявени от Етажна собственост на сградата на „Флоримонт Хайтс“ с посочен по - горе административен адрес против С. Х. М. и С. Д. У. над 4 112. 62 евро до претендираните 9 548. 72 евро, която разлика представлява сбор от незаплатени ежегодни такси за поддръжка и управление на общите части в сградата за притежаваното в собственост от ответниците ателие № 2, за периода от 2011 г. до 2015 г. включително (от по 982. 22 евро на година) и такса за допълнителни услуги за телевизия, разходи за дребни поправки и ремонт на общите части и разходи за мощност хидрофорна система и отопление на вода в размер на 525 евро, дължима за 2015 г., ведно със законната лихва върху тази разлика (главница), считано от 10.10.2017 г. – датата на исковата молба до изплащането й и в частта на присъдените разноски, като вместо него е постановено ново решение за отхвърляне на исковите претенции в посочените им размери.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е установил, че ответниците са собственици на ателие № 2 в сградата на етажната собственост с наименование „Флоримонт Хайтс“ в землището на [населено място]. Посочил е, че с решения по протокол от проведено на 14.09.2015 г. общо събрание на Етажната собственост е бил определен занапред размерът на такси за поддръжка и управление на общите части на сградата, заплащане на суми за ремонтни дейности в тях, а при констатация, че някои от собствениците на обекти в сградата не са заплатили дължимите за минал период такси за поддръжка и управление на общите части е взето решение и за предприемане на фактически и правни действия срещу длъжниците за събиране на сумите. Установено е, че с решението по т. 2 от горния протокол дължимата от собствениците на самостоятелни обекти в сградата такса за поддръжка и управление на общите части е определена на 14. 40 евро за всеки квадратен метър притежавана обща част. Прието е също всеки собственик на такъв имот да заплаща ежегодно занапред и по 525 евро, която сума включва такса за телевизия, разходи за дребни поправки и ремонт на общите части и разходи за мощност хидрофорна система и отопление на вода. В протокола от проведеното общо събрание е разписано, че разглежданите такси се дължат до края на м. декември на предходната година – за следващата. С т. 4 от протокола пък е взето решение за извършване на ремонтни дейности на общи части в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари