Определение №60550/08.07.2021 по дело №1176/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 9 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60550

  гр. София 08.07.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 26.05.2021 (двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1176 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 260 937/09.02.2021 година, подадена от И. В. П., против решение № 260 129/02.12.2020 година на Окръжен съд Русе, постановено по гр. д. № 559/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Русе е потвърдил първоинстанционното решение № 1057/29.07.2020 година на Районен съд Русе, осми граждански състав, постановено по гр. д. № 4899/2019 година, с което са отхвърлени предявените от И. В. П. против „Кабелна телевизия Делта“ ООД [населено място] обективно съединени искове, с които е поискано да се установи нарушенията на дружеството изразяващи се в дискриминация на основата на увреждане, етническа принадлежност, образование и семейно положение, чрез отправяне на обидни думи от страна на негова служителка спрямо П.; в дискриминация на основата на етническа принадлежност, образование и семейно положение, чрез прекратяване на договора му за доставка на интернет и радио-телевизия от страна на дружеството поради дискриминационни действия и нарушените му права като потребител и да се установи непригодното обзавеждане за достъп и престой на лица с увреждания и липсата на рампа за офиса на дружеството в [населено място]; като дружеството да бъде осъдено да преустанови нарушенията и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения; както и да бъде осъдено да му заплати обезщетения за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки, духовни страдания, обида, чувство за непълноценност и неудобства: 2000.00 лева за обидните думи на служителката; 2000.00 лева за несправедливото договорно дискриминиране и 1000. 00 лева за несъответстваща офис среда и подход към офиса на ответника в [населено място] на лица с увреждания.

  В подадената от И. В. П. касационната жалба се излагат доводи за това, че решението на Окръжен съд Русе е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от него против „Кабелна телевизия Делта“ ООД [населено място] искове с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДискр да бъдат уважени. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ГПК, а също така и по трите хипотези на ал. 2, от чл. 280 от ГПК за допускане на обжалваното решение до касационен контрол.

  Ответникът по касационната жалба „Кабелна телевизия Делта“ ООД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 261 547/12.03.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решение № 260 129/02.12.2020 година на Окръжен съд Русе, постановено по гр. д. № 559/2020 година, поради което и такова не трябва да се допуска, а ако се допусне жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано тя да бъде оставена без уважение, а въззивното решение да се потвърди.

  И. В. П. е бил уведомен за обжалваното решение на 05.01.2021 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 260 937/09.02.2021 година, като е подадена по пощата на 05.02.2021 година. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 62, ал.2 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари