Определение №60547/24.06.2021 по дело №81/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60547

  София 24.06.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 81/2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ПГЕЕ «М.В. Ломоносов», град Горна Оряховица, подадена от пълномощника му адвокат И. И., срещу въззивно решение №361 от 11.09.2020 г. по гр. дело №596/2020 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 103 от 20.03.2020 г. по гр. дело №2040/2019 г. на РС – Горна Оряховица. С първоинстанционното решение са уважени исковете на М. Н. В., [населено място], срещу касатора с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т. 2 и т.3 КТ.

  Въззивният съд е приел, че правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника на някое от безвиновните основания по чл.328 КТ е негово субективно право за преустановяване на трудовоправната връзка при предвидените от закона ред и условия. В процесния случай трудовият договор е прекратен на основание намаляване обема на работа. Реално намаляване на работата има и това се установява от издадената от началника на РУО – Велико Търново заповед за преустановяване държавния прием на ученици в осми клас за специалността „Електротехнически машини и апарати“. Установеното по категоричен начин обективно настъпило намаление в обема на работа е пряко свързано с конкретно изпълняваната от ищцата длъжност. Намалението обема на работа е основание за работодателя да предприеме действия по оптимизиране на щатния състав, което той е сторил в случая с новото щатно разписание. Съобразно задължителното тълкуване, дадено в ТР № 3/16.01.2012г. по т.д. № 3/2011г. на ОСГК на ВКС, преценката на работодателя по чл. 329 ал. 1 КТ – кой от работниците и служителите има по – висока квалификация и работи по – добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344 ал. 1 т.1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329 ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. Съдебният контрол не се ограничава единствено до въпроса за формалното използване на критериите, установени с нормата, а обхваща проверка на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по същите критерии. Като преценява обосноваността на оценките по чл. 329 ал. 1 КТ, съдът решава дали правото на подбор е осъществено съобразно установения правен режим. Предвид твърденията в исковата молба и съображенията на работодателя в отговора на същата, съдът правилно е определил, че в тежест на ответника – работодател е да установи законосъобразното извършване на подбора по критериите на чл.329 КТ. При направеното от ищцата оспорване на констатациите и оценките в протокола на комисията по извършване на подбора, че същите са неверни, по отделните показатели са ползвани данни от различни учебни години, налице са пропуски, редица неясноти и грешки, работодателят е следвало да ангажира доказателства, за да установи законосъобразното упражняване на правото си да прекрати трудовоправната връзка. Останало е напълно неизяснено как са формирани оценките по първи, втори и четвърти показател по критерий 2 и кои точно задължения ищцата не е изпълнила, за да се подложи на преценка изпълнението на трудовите й задължения по този критерий. Представените писмени доказателства, включително протокола на комисията за подбор, са частни свидетелстващи документи, изгодни за представилата ги страна, като верността им следва да бъде установена, включително чрез събиране на гласни доказателства. Следователно останала е недоказана обективността на подбора и формираните при него оценки, тъй като ответникът не е ангажирал своевременно съответните доказателствени средства за тези подлежащи на пълно доказване обстоятелства в негова тежест. Ето защо след като липсват доказателства

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари